gtu_logo

GTÜ Öğrenci Toplulukları

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanan "Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi (YÖ:0024")gereği;Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları”  kurulmuş olup, işleyiş ve yapacakları etkinliklere ilişkin usul ve esasları ilgili yönerge gereği düzenlenmiştir. 

Üniversitemizde toplam 60 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Fakülte/Enstitülerde faaliyet gösteren topluluklar ile birlikte koordineli olarak etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımız, aynı zamanda Fakülte /Enstitü topluluklarını Öğrenci Toplulukları Yönergesine uygun olarak kuruluş ve işleyişlerini Rektörlük adına denetler.Bu topluluklar kültür, sanat, spor, bilim, araştırma, sosyal etkinlikler gibi birçok alanda faaliyet göstermektedirler. Öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarının zenginleşmesini sağlayan, kişilik gelişimlerine katkıda bulunan öğrenci toplulukları öğrencilerin sosyalleşmelerinin de bir aracı olmaktadır. Bu nedenle Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, öğrencilerin sosyal aktivitelerini arttırmaları yönünde desteklerini sürdürmekte, Gebze Teknik Üniversitesinin sosyal bir üniversite olması için topluluklar ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmektedir.

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI  VE FAALİYET ALANLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ....