gtu_logo

Öğretim Elemanları için Belgeler

 

Öğretim Elemanı Bilgi Formu

Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu

Öğretim Elemanı Katılım Belgesi

Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı 

Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi