Abet Komisyonu

 

KOMİSYONUN ADI: FAKÜLTE ABET AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi İlke ANAÇ

Dekan Yardımcısı

Komisyon Başkanı

21.10.2019-3 YIL

Doç.Dr. Abdullah Tolga ÖZER

Dekan Yardımcısı

09.03.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Aligül BÜYÜKAKSOY

Komisyon Üyesi

21.10.2019-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ

Komisyon Üyesi

21.10.2019-3 YIL

Doç.Dr. Hüseyin Arda ÜLKÜ

Komisyon Üyesi

21.10.2019-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Yakup GENÇ

Komisyon Üyesi

31.12.2019-3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ: Fakültemiz bölümlerinin ABET Akreditasyon sertifikası alması için ABET Akreditasyon sertifikasına hazırlık, başvuru ve çalışmalarını yönetmek

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 05.11.2018 tarih ve 18/42-41 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 21.10.2019 tarih ve 19/36 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 31.12.2019 tarih ve 19/45 oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 09.03.2020 tarih ve 20/12 Oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı