gtu_logo

Politika ve Hedefler

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NİN POLİTİKALARI

Gebze Teknik Üniversitesi; İlgili yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uyan, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti ile niteliğini arttıran, dış paydaş beklentilerini karşılamak için aksiyonlar geliştiren, hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunabilen, teknolojik geliştirmelere adapte olabilen, araştırma ve geliştirme konusunda öncü olan, uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren ve tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olabilmeyi amaç edinmiştir.

 
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NİN HEDEFLERİ

Araştırma Odaklı Üniversite Olma Niteliğini Güçlendirmek  

- Araştırma - geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmalara yönelik kaynakların artırılmasını sağlamak,

- Araştırma - geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmaların niteliğini iyileştirmek

- Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak ve girişimciliği özendirecek çalışmalar yapma

Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Sunulmasını Sağlamak 

- Eğitim öğretim hizmetlerini iyileştirerek uluslararası standartlarda, mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek,  

- Uluslararası standartlarda alanında yetkin araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi,  

- Öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ile öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Hizmet Kalite ve Kapasitesi ile Sosyal Sorumluluk Bilincini Artırarak Toplum ve Çevre ile Olan Etkileşimin Güçlendirilmesi

- Kalite yönetim sistemini güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak,

- Toplumun tüm kesimlerine yönelik ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler verilmesini sağlamak,

- Yeşil ve çevreci üniversite olmak, sosyal sorumluluk projeleri yürütmek

 
Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı için tıklayınız.