gtu_logo

Raporlar

 

Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR)

KİDR 2016

KİDR 2017

KİDR 2018

KİDR 2019

KİDR 2020

KİDR 2021

KİDR 2022

 

Kurumsal Geri Bildirim Raporları (KGBR)

KGBR 2017

 

Kurumsal İzleme Raporları

Kurumsal İzleme Raporu 2020

 

Stratejik Planlar

2017-2021 Stratejik Planı

2022-2026 Stratejik Planı