gtu_logo

Uluslararası Öğrenciler

• Enstitümüz Anabilim Dalında Uluslararası Öğrenci kontenjanından faydalanmak sureti ile eğitim görmek isteyen öğrenciler ilgili dönemin müracaat şartlarını sağlamak koşuluyla aşağıdaki başvuru formunu doldurarak elden, e-posta ve posta yoluyla Enstitü Müdürlüğü’ne gönderebilirler.

• Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına başvuruları, beyan ettikleri belgeler üzerinden ilgili Program Yürütme Kurulu ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Uluslararası öğrenciler için mülâkat gerekmemekle birlikte, Program Yürütme Kurulu/Koordinatörü isterse, elektronik ortamda istediği bir aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Enstitü Yönetim Kurulu, değerlendirmeleri dikkate alarak başarılı bulduğu öğrencileri şartlı kabul eder ve öğrencilere Kabul Mektubu verilir.

• ALES, dil belgeleri veya eşdeğeri belgeleri eksik olan öğrenciler şartlı olarak kabul edilebilir. Bu öğrenciler, ilgili yarıyıldaki başvuruda aranan koşullara göre eksik belgelerini son kayıt tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir. Aksi takdirde programa kabulleri iptal edilir.

• Yabancı ülke Yükseköğretim Kurumlarında alınmış diplomalar için YÖK denkliğinin alınmış olması gereklidir. Denklik belgesinin öğrenci kayıtlarına kadar getirilmesi gerekmektedir.

 

GTU Directive For Graduate International Students

Application Form For International Graduate Students 

Lisansüstü Yabancı Öğrenci Yönergesi

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

GTÜ GRE-GMAT ALES Eşdeğerlik Tablosu