Genel Bilgi

Harita Mühendisliği bölümü 1996 yılında kurulmuş olup 2011 yılında GTÜ Çayırova Kampüsüne taşınmıştır. Bölümümüzde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktrora seviyesinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Bölümde Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Kartoğrafya ve Kamu Ölçmeleri olmak üzere 5 ana bilim dalı bulunmakta olup bu alanlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Bölümde, bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan GTÜ`nün misyonu doğrultusunda, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmekte, lisansüstü eğitim bu faaliyetlerle desteklenmektedir. Bu amaçla kurulan araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmalarla, teori ile pratiği bütünleştiren, alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi, bununla birlikte bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bölüm laboratuvarlarında; GPS ölçü aletleri, total station ve nivo aletleriyle çok sayıda bilgisayar ve yazılım bulunmaktadır. Bölümdeki araştırma laboratuvarları şunlardır;

  • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZALCBS) Laboratuvarı
  • Fotogrametri Laboratuvarı
  • Jeodezi Laboratuvarı
  • Kamu Ölçmeleri Laboratuvarı

Günümüzde mühendisler karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için daha fazla bilgiye ve teknolojik araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada bölümün ana hedefi; Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Jeoloji Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olan öğrencilerin coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama, global konum belirleme (GPS) gibi mesleki alanlarda ihtiyaç duydukları profesyonel bilgiyi öğretmek, teorik ve pratik bilgilerini artırmalarını sağlamaktır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum