Yönergeler ve Uygulama Esasları

   

YÖ-0001 Engelsiz GTÜ Birimi Yönergesi 

YÖ-0002 Önlisans-Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Associate Degree-Undergraduate English Preparation Education And Exam Directive)

YÖ-0003 Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Tespitine İlişkin Yönerge

YÖ-0004 Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi

YÖ-0005 Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi

YÖ-0006 Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge

YÖ-0007 Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi (Regulation On Exemption From Undergraduate Courses And Recognition Of Previous Courses)

YÖ-0008 Lisansüstü Yabancı Öğrenci Yönergesi (Directive for International Graduate Students)

YÖ-0009 Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi (Graduate English Preparatory Education-Teaching And Exam Directive)

YÖ-0011 Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

YÖ-0012 Yandal Programı Yönergesi

YÖ-0013 Önlisans-Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

YÖ-0014 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi

YÖ-0015 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

YÖ-0016 Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları (Architectural Design Courses Application Principles Directive)

YÖ-0017 Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları (Guidelines For the Practical Aspects Of Architectural Design VIII Course)

YÖ-0018 Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Undergraduate Education At The Faculty Of Architecture Internship Directive)

YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

YÖ-0020 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

YÖ-0021 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

YÖ-0022 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi

YÖ-0023 Gebze Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi

YÖ-0024 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

YÖ-0025 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

YÖ-0028 İşletme Fakültesi Staj Yönergesi  

YÖ-0030 Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi

YÖ-0031 İç Denetim Yönergesi 

YÖ-0032 Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ Kütüphanesi Hizmetlerinden Yararlanma Yönergesi 

YÖ-0034 Kurtarma Ekibi Yönergesi 

YÖ-0035 Öğrenci Konseyi Yönergesi 

YÖ-0036 Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kuruluş  ve Çalışma Yönergesi 

YÖ-0037 Türkçe Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönergesi (Turkish Preparation Education and Examination Directive)

YÖ-0038 Yabancı Dil Eğitim Proğramları ve Kurslar Yönergesi 

YÖ-0039 Yurt İdare ve İşletme Yönergesi

YÖ-0042 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi

YÖ-0043 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

YÖ-0044 Engelli Öğrenciler Eğitim – Öğretim Ve Sınav Uygulamaları Yönergesi (Disabled Students Education - Training and Examination Practices Directive)

YÖ-0045 AYDEK Çalışma Usul ve Esasları

YÖ-0046 Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi

YÖ-0047 Diş Hekimliği Hizmetleri Yönergesi

YÖ-0048 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi (FR-0638 için tıklayınız)

YÖ-0093 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi - YENİ VERSİYON (Directives Of Industrial Applications Course - New Version) (FR-0638 için tıklayınız)

YÖ-0049 Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi

YÖ-0050 Mevzuat Komisyonu Yönergesi

YÖ-0051 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönergesi

YÖ-0052 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi

YÖ-0053 Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

YÖ-0054 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları (Graduate Education and Training Regulations Senate Implementation Principles)

YÖ-0055 GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi

YÖ-0056 Dr. Öğretim Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılması İçin Belirlenen Koşullar

YÖ-0057 Araştırma Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılması Koşulları Yönergesi

YÖ-0058 Personel Ödül Esasları Yönergesi

YÖ-0059 Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı Uygulama Esasları

YÖ-0061 İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar

YÖ-0062 Araştırma Planlama Danışma Kurulu Yönergesi

YÖ-0063 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesi

YÖ-0064 Bilişim Politikaları Yönergesi

YÖ-0065 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

YÖ-0066 Önlisans-Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

YÖ-0067 Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi

YÖ-0068 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi

YÖ-0069 Misafir, Doktora Sonrası Araştırmacı ve Kısmi Zamanlı Araştırmacı Yönergesi 

YÖ-0070 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

YÖ-0071 Temel Bilimler Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Faculty Of Basic Sciences Undergraduate Education Internship Directive)

YÖ-0072 Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi

YÖ-0073 Gebze Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi

YÖ-0074 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programları ve Uygulama Esasları

YÖ-0075 Yayın Yönergesi

YÖ-0076 Yemek Servisi Kurulunun Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönerge

YÖ-0077 Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

YÖ-0078 Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans-Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (Procedures And Principles of Implementation Regarding Associate Degree-Bachelors Degree Students Who Have Completed Their Maximum Period of Study But Failed to Graduate)

YÖ-0079 Biyomühendislik Bölümü Staj Uygulama Esasları (Bioengineering Department Internship Implementation Principles)

YÖ-0080 Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Electronics Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0081 İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Civil Engineering Department Undergraduate Education Internship Principles)

YÖ-0082 Harita Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Faculty Of Engineering Department of Cartography Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0083 Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Chemical Engineering Department Internship Application Principles)

YÖ-0084 Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Mechanical Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0085 Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Environmental Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0086 Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Industrial Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0087 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Computer Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0088 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Materials Science And Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0089 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Faculty Of Aviation and Space Sciences Undergraduate Education Internship Directive)

YÖ-0091 Araştırma Geliştirme Komisyonu Yönergesi

YÖ-0092 Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

YÖ-0094 GTU 101 Müfredat Dışı Etkinlik Uygulama Esasları (GTU 101 Principles of Implementation for Extracurricular Activities)

YÖ-0095 Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0096 Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0097 Endüstriyel Hizmetler Ofisi Koordinatörlüğü (GebzeLAB) Yönergesi

YÖ-0098 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi

YÖ-0099 Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0100 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Dersi Uygulama Esasları

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum