Kalite Yönetimi


Kurum Vizyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmaktır.
 

Kurum Misyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin misyonu; sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan konumu ile; bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversite olarak varlığını sürdürmektir.


Bölüm Vizyonumuz

Fizik alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınır bir bölüm haline gelmek, uluslar arası düzeyde üstün araştırmalar yapabilen araştırmacılar yetiştirmek, imkan ve kabiliyetleri ile ulusal ve uluslar arası araştırmacılar için fizik alanında cazibe merkezi haline gelmek. 
 

Bölüm Misyonumuz

Ülkenin ekonomik ve bilimsel gelişmişliğine katkı sağlayabilecek, sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler üretebilecek seviyede meslek bilgisine sahip, takım çalışmasında uyumlu, yüksek iletişim becerilerine sahip, etik ve toplumsal değerleri ön planda tutan, uluslar arası düzeyde gelişen teknolojiyi takip edebilen, özgün araştırmalar yapmak üzere üst eğitim ve araştırma kurumlarında yer alabilecek kuramsal ve deneysel bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmek.