Kalite Yönetimi

 

Kurum Vizyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmaktır.
 

Kurum Misyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin misyonu; sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan konumu ile; bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversite olarak varlığını sürdürmektir.


 

GTÜ KALİTE POLİTİKASI


Kurum Stratejik Plan

5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde "kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar" hükmü yer almaktadır. 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

2017-2021 Stratejik Plan


Bölüm Kalite Çizelgeleri

Akademik Faaliyet Veri Girişi (Akademik SPİK)

İK-0035 Eğitim&Öğretim Akademik SPİK - Kimya Mühendisliği

SR-0006 Eğitim-Öğretim Süreci

Mühendislik Fakültesi Onaylı Tedarikçi Listesi

PL-0033 Kimya Mühendisliği Kalite Faaliyet Planı

PL-0099 Kimya Mühendisliği Bakım Planı

RA-0028 Kimya Mühendisliği Bölümü Risk Analizi

Kimya Mühendisliği SWOT Analizi

Kimya Mühendisliği Paydaş Analizi

Kimya Mühendisliği YGG Sunumu 

Kimya Mühendisliği Kalite OneDrive Girişi


Geri Bildirim Sistemi

Üniversite ve bölümümüz hakkında bilgi almak, bidirimde bulunmak için aşağıda linki verilen sayfa üzerinden süreç başlatabilirsiniz.

http://sys.gtu.edu.tr/


Üniversitemizde Kullanılan Formlar

Üniversitemizde kullanılan güncel formlar burada yer almaktadır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum