gtu_logo

ElektroseramikTR

 

Değerli Meslektaşımız,

Seramik üretimi konusunda uluslararası ölçekte öncü konumda olan ülkemizde katma değeri yüksek, elektriksel, manyetik ve optik özellikleri ve uygulamaları ile öne çıkan elektroseramikler konusunda son yıllarda çalışmalar artmaktadır. Elektroseramikler alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirme, çalışmalarını sunma, tartışma ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunma amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Seramik Derneği ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin destekleri ile 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen ElektroseramikTR 2017 Çalıştayı hem bilimsel camiadan, hem de savunma sanayiinden yoğun bir ilgi görmüştür. 

 

Çalıştaya 52 özet gönderilmiş ve bunlardan 32 tanesi sözlü, 20 tanesi poster sunum olarak programa konmuştur. Çalıştay’da sunum yapan katılımcıların dağılımına bakıldığında 20 farklı kurumdan geldikleri ve yarısının lisansüstü düzeyde eğitimine devam eden öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Sunumların dışında 100’ün üzerinde katılımcı da dinleyici olarak katılmıştır. Dinleyicilerin de 50’ye yakını lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır.

Çalıştay’da sunulan çalışmalar elektroseramikler başlığı altında geniş bir yelpazeye dağılmakla birlikte, Piezoelektrikler ve Ferroelektrikler, Katı Oksit Yakıt Hücreleri ve İyonik İletkenler, Nanomalzemeler ve Uygulamalar ana başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca savunma sanayii firmalarının uygulama ağırlıklı sunumlarını içeren ayrı bir oturumda programda yer almıştır.

İlk çalıştayın gördüğü ilgi ve iki güne yayılan yoğun bir program, gelecekte de bu çalıştayın süreklilik kazanması ve periyodik olarak yapılması konusunda bizlere umut vermiştir. Çalıştay’daki sunumların ve tartışmaların verimli geçmesi ve yeni işbirliklerine yol açması dileğiyle tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Finansal destek sağlayarak, uzun yıllardır düzenlemeyi planladığımız bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Seramik Derneği ve ENS Piezoaygıtlar Ltd. Şti.’ne minnettarız. Ayrıca hem finansal ve operasyonel destek sağlayarak, hem de ev sahipliği yaparak Çalıştay’ın gerçekleşmesinde en önemli katkıyı sunan Gebze Teknik Üniversitesi’ne, özellikle Sn. Rektörümüz Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’e, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Aslan ve Prof. Dr. Babür Özçelik’e, GTÜ Genel Sekreterliği’ne, GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi A.Ş.’ye ve değerli personeline şükranlarımızı sunuyoruz. Bir sonraki çalıştayda buluşmak dileğiyle.

Çalıştay Özet Kitabı aşağıdaki linkte sunulmuştur. Çalıştay’da sunumlar sırasında çekilen fotoğraflara da aşağıda yer verilecektir. 

ElektroseramikTR 2017 Çalıştayı Özet Kitabı

Organizasyon Komitesi

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY – Başkan

Prof. Dr. Sedat ALKOY

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

Çalıştay Sekreterya İletişim Bilgileri

Gebze Teknik Üniversitesi,

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

41400 Gebze, Kocaeli

e-posta: elektroseramikTR@gtu.edu.tr

Tel: 0262 605 2639

GSM: 0533 218 6009