gtu_logo

Prosedürler

 

PR-0001 Doküman Yönetimi Prosedürü

PR-0002 Kalite Kayıtlarının Yönetimi Prosedürü

PR-0003 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü

PR-0004 Yönetim Sistemleri İç Denetim Prosedürü

PR-0005 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü

PR-0006 Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedürü

PR-0007 Yönetimin Sorumluluğu ve Liderlik Prosedürü

PR-0008 Şikayet Yönetim Sistemi Prosedürü

PR-0009 Enerji Yönetim Sistemi Rol ve Sorumluluklar Prosedürü

PR-0010 Enerji Performansı Takip ve Raporlama Prosedürü

PR-0011 Enerji Performansını Etkileyen Acil Durumların Yönetimi Prosedürü

PR-0012 Yasal ve Diğer Şartların Yönetimi Prosedürü

PR-0013 Enerji Boyutları ve Risk Değerlendirme Prosedürü

PR-0014 Enerji Verimliliği Prosedürü

PR-0015 Enerjiyi Etkileyen Faaliyetlerin Kontrolü Prosedürü

PR-0016 Enerji İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosedürü