gtu_logo

YÖK Görüşleri ve Yazıları

 


YÖK UYGULAMALARI

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 1416 SAYILI KANUNA TABİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Lisansüstü eğitimde geçen hangi sürelerin değerlendirileceğine dair 09 Mayıs 2014 tarihli DPB Görüşü için tıklayınız. 
   
 2. Lisansüstü eğitimde geçen sürelerin değerlendirilmesi ile ilgili 13 Ocak 2015 tarihli BUMKO Görüşü için tıklayınız. 
   
 3. YLSY Burs Programı konulu 26 Temmuz 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.
   
 4. 1416 sayılı Kanuna tabi olarak "Tezsiz Yüksek Lisans" eğitimi tamamlayanlar dönüşlerinde hangi statüde istihdam edileceğine dair 27 Mart 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yurtdışı Görevlendirme konulu 07 Ocak 2007 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız
   
 2. 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerle ilgili 15 Ekim 2007 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  
   
 3. 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerle ilgili 26 Mart 2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN  35 İNCİ MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Nisan 2001 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 2. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 11 Ekim 2002 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 3. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Nisan 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 4. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Temmuz 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 5. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Ağustos 2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  
   
 6. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilen araştırma görevlilerinin ilişik kesilmeleri işlemleri ile ilgili 25 Aralık 2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız
   
 7. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin mecburi hizmet yükümlüğünün bulunduğu ile ilgili 15 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  
   
 8. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 6552 sayılı Kanunla getirilen affa ilişkin 04 Aralık 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 9. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 25 Şubat 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 10. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 11. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin eş durumu mazereti ile ilgili olarak 24 Kasım 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 12. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan işlemlerle ilgili 15 Kasım 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  
   
 13. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  
   
 14. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan geçici kadro tahsisi 07 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  
   
 15. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirmelerle ilgili 23 Ocak 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  
   
 16. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Geçici Kadro Tahsisi işlemleri ile ilgili 24 Ekim 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  
   
 17. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Geçici Kadro Tahsisi işlemleri ile ilgili 22 Kasım 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 

   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 36 NCI MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösterip gösteremeyeceği ile ilgili 04 Kasım 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 7 nci fıkrası çerçevesinde idari görevlerde yer alamayacaklarına dair 28 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.  

   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 38 İNCİ MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendirmelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Kasım 2008 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 2. 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile ilgili görevlendirmelerle dair genelgenin iptal ettiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01 Haziran 2010 yazısı için tıklayınız.  
   
 3. 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendirmelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Nisan 2013 tarihli yazısı için tıklayınız.  

   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca verilecek desteklere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirme Talebi konulu 15 Mayıs 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ve 40/b maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 31 Ağustos 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Destekleri konulu 31 Ocak 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Kasım 2006 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi uyarınca yapılacak olan Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 15 Ekim 2007 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 07 Ekim 2008 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirmeler konulu 06 Eylül 2010 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rektör Görevlendirmeleri konulu 20 Ocak 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Tezleri İle İlgili Araştırma İnceleme Usul ve Esaslarında Yapılan Düzenlemeler konulu 18 Ağustos 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi 18 Mayıs 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 25 Ocak 2011 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 16. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 04 Temmuz 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 25 Nisan 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek araştırma görevlileri konulu 14 Şubat 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 19. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 10 Haziran 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 20. ​​​Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 39 uncu madde konulu 16 Haziran 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.  


 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 40/B ve 40/D MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/d maddesi konulu 16 Şubat 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi ve 40/d maddesi konulu 11 Şubat 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi konulu 05 Şubat 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 4. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında görevlendirilenlerin idari görev alabileceğine dair 15 Eylül 1994 tarihli kararı için tıklayınız. 

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 41 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında görevlendirmelerle ilgili kararların geri çekildiğine dair 24 Temmuz 2009 tarihli yazısı için tıklayınız. 

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNİN UYGULANMASI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 27 Kasım 2008 tarihli yazısı için tıklayınız 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 05 Aralık 2006 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin İstihdamı Hk. konulu 03 Kasım 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların azami eğitim süreleri ile ilgili 22 Şubat 2013 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların Yurtdışı Araştırma Destekleri ile ilgili 24 Haziran 2013 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 15/11/2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin kadroda bulunma süreleri ile ilgili 20 Eylül 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KADROLARIN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 12 Nisan 1999 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 11 Mart 2003 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 05 Mart 2007 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadroları konulu 19 Temmuz 2007 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları konulu 07 Ocak 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları konulu 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 13 Temmuz 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 08 Şubat 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi) konulu 03 Eylül 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları (Eğitim Fakültesi) 15 Temmuz 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 18 Aralık 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ALES PUANININ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 04 Aralık 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 02 Aralık 2008 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Eylül 2011 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Ağustos 2007 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 11 Haziran 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının LES Puanlarının ALES'e Dönüştürülmesi konulu 13 Eylül 2007 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Muafiyeti konulu 21 Haziran 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ALES Puan Türleri ile ilgili 25 Kasım 2009 tarihli kararı için tıklayınız.  
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 12 Eylül 2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Geçerlilik Süresi konulu 26 Haziran 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 25 Eylül 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Alanları konulu ALES muafiyet alanları ile ilgili için tıklayınız. 
   
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının TYT sonrası ALES puan türleri ile ilgili yazısı için tıklayınız. 

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ASKERLİK TEHİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim Süreleri  konulu 05 Ağustos 2013 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisans Tamamlama konulu 18 Mayıs 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.  

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UNVAN VE EŞDEĞERLİKLERLE İLGİLİ KARAR VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 03 Şubat 2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Orman Endüstri Mühendisliği ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 02 Nisan 2015 tarihli  yazısı için tıklayınız.
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Hazır Giyim Öğretmenliği Teknik Öğretmenlik unvanı ile ilgili 03 Aralık 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin eşdeğerliliği ile ilgili 05 Ağustos 2013 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinin eşdeğerliliği ile ilgili 04 Ocak 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Gazetecilik Bölümü mezunlarının Genel İdari Hizmetler sınıfında yer aldığına dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yeni Açılan Ön Lisans programlarının unvanları ile ilgili 09 Aralık 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Hukuk, Bankacılık ve Finans, Girişimcilik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği mezunlarının unvanları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları ile Uluslararası Ticaret Bölümü mezunlarının unvanları ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimyager unvalı kadroya atamaya ilişkin 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2 inci Grup Fen adamı konulu 15 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Teknik Bilimi Lisansiyeri konulu 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı eşdeğerliğine dair 11 Haziran 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Temizliği ve Denetim ön lisans programı ile ilgili 13 Nisan 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 16. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Maliye mezunlarının İktisatçı unvanı kullanabileceklerine dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Klinik Psikolog Unvanı alan programlarla ilgili yazı için tıklayınız.  
   
 18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mühendislik eşdeğerliliği ile ilgili 31 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 19. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mesleki Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitin Fakültesinin denk olmadığına dair 30 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 20. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Proje Yönetimi Yüksek Lisans öğrenimi konulu 30 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Kadrolarına Başvuru konulu 26 Aralık 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 22. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Sağlık Bilimleri Lisansiyeri konulu 25 Ekim 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 23. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Geleneksel Türk Sanatları mezunları ile ilgili 26 Temmuz 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 24. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Spor Yöneticiliği mezunlarının eşdeğerlik kararı ile ilgili 25 Mart 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 25. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mahalli İdareler Tezsiz Yüksek Lisans Programının Yerel Yönetimler programına eşdeğer olduğuna 25 Mart 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 26. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarına Proje ve Uygulama Denetçisi belgesi verilebileceğine dair 25 Mart 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 27. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Odyometri mezunları ile ilgili 24 Ağustos 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 28. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Psikoloji Bölümü mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadıklarına dair kararın iptal edildiğine ilişkin 24 Şubat 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 29. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıbbi Biyolojik Bilimleri mezunlarının Doktor unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 30. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Antrenörlük Bölümü mezunları ile ilgili 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 31. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinin birleştirildiğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 32. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Makine Mühendisliği ile Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğer olmadığına dair kararın iptal edildiğine dair 20 Ekim 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 33. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün Teknik Öğrenim olduğuna dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 34. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü mezunlarının unvanlarına dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 35. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim eşdeğerliliği ile ilgili 19 Kasım 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 36. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunlarının teknik öğretmen olmadığına dair 19 Ekim 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 37. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Sağlık Teknikeri konulu 19 Kasım 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 38. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Teknikeri konulu 18 Mayıs 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 39. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarımsal Biyoteknoloji konulu 17 Kasım 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 40. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hemşire Atama konulu 16 Eylül 2008 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 41. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya-Kimya Mühendisliği Bölümleri mezunlarının Laborant olarak çalıştırılmaları ile ilgili 16 Aralık 2015 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 42. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Anaokul Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği programı mezunlarının eşdeğer olduğuna dair 16 Ekim 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 43. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının genel unvan eşdeğerlikleri ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 44. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Tasarımı bölümünün eş değerliği ile ilgili 10 Ağustos 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 45. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aktüerya-İstatistik eşdeğerliliği ile ilgili 13 Ağustos 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 46. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Finans Matematiği programının eşdeğerliliği ile ilgili 16 Ağustos 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 47. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Adli Bilimler Bölümünün Tıbbi Laboratuvar kadrosunda çalışmaları halinde SHS değerlendirilmesi ile ilgili 27 Eylül 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 48. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Nüfus ve Vatandaşlık Programından mezun olanların Meslek unvanı almaları ile ilgili 02 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 49. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 50. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans programının Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 51. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenimi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu üst öğrenimi hakkında 24 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 52. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sondaj Teknolojisi Ön Lisans Programının Teknisyen unvanı için üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı hakkında 17 Aralık 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 53. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Türkoloji Anabilim Dalının eşdeğerliği hakkında 14 Aralık 2018 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 54. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün eşdeğerliği hakkında 10 Kasım 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 55. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Heykel Bölümü ile Resim Bölümünün Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 56. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Su Bilimleri Mühendisliği ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinin Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 57. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sinema ve Televizyon ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 58. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda ve Tekstil Tasarımı Programının "Tekstil", "Tekstil Tasarımı", "Moda Tasarımı" "Tekstil ve Moda Tasarımı" bölümlerine eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 59. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Yöneticiliği bölümü mezunlarının eşdeğerliklerine dair 23 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 60. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sanatta Yeterlik mezunlarının Doktor unvanı kullanamayacaklarına dair 06/04/2011 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 61. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin eşdeğerliğine dair 22/02/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 62. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarım Ekonomisi Bölümünün Ziraat Ekonomisi programına eşdeğerliğine dair 18/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 63. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya Bölümü mezunlarının diplomalarında "Kimyager" unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 22/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 64. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Fizikçisi olarak görev yapan Fizik ve Fizik Mühendisliği mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 65. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Elektrik Mühendisliği bölümü ile eşdeğer olmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 66. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tasarım alanında Doktora yapan adayların "Moda ve Tekstil Tasarım" alanında doktora yapıyor şartlı ilanlara başvuru yapabileceğine dair 24/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 67. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Resim, Heykel ve Seramik Bölümlerinin Görsel Sanatlar alanından sayıldığına dair 24/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 68. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Seyahat İşletmeciliği Bölümünün Yiyecek İçecek İşletmeciliği programlarınının eşdeğerliğinin olmadığına dair 22/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 69. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının başvuru yapabilecek akademik kadro ilanları ile ilgili 22/08/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 70. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İlköğretim Tezli Yüksek Lisans programında Okul Öncesi alanında tez yazanlarına başvuru yapabileceği akademik kadro ilanları ile ilgili 14/06/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 71. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Psikoloji ve PDR mezunlarının sağlık bilimi lisansiyerliği ile ilgili 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 72. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Bilimleri yüksek lisans mezunlarının Radyo TV Sinema Bölümleriyle eşdeğerliği ile ilgili 18 Kasım 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 73. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile eşdeğer olduğuna dair 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 74. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aktüerya mezunlarının başvuru yapabileceği alanlarla ilgili 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 75. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans programı mezunlarının Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans şartı olan ilanlara başvuru yapamayacaklarına dair 18 Kasım 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 76. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlarının Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları kaydıyla Teknik Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 77. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme tezli yüksek lisans programının Beslenme ve Diyetetik ile eşdeğer olmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 78. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Krozyon tezli yüksek lisans programının Kimya Mühendisliği ile eşdeğer olmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 79. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programının Sağlık Memurluğu lisans programı için üst öğrenim olmadığının yeniden incelemesine dair 27 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 80. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans Okul Öncesi Öğretmenliği lisans öğreniminin eşdeğerliğine dair 27 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 81. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunları unvanı ve Hizmet Sınıfına dair 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 82. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Pazarlama Öğretmenliği Programı eşdeğerliği hk23 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 83. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği yüksek lisans programının Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans eşdeğerliği 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 84. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programı eşdeğerliği hakkındaki 28 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 85. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programının eşdeğerliği hakkındaki 28 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 86. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İnteraktif Medya Tasarımı tezli yüksek lisans programının eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 87. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İstatistik Bölümü ve İşletme Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için  tıklayınız. 
   
 88. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Okul Öncesi Eğitimi ile Çocuk Gelişimi Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 89. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Bilimleri ile Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 90. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi yüksek lisans alanının eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 91. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yenilebilir Enerji ve Uygulamaları ile Mühendislik Yönetimi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 92. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İşletme Eğitimi programının eşdeğerliği hakkındaki 24 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 93. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Adli Bilişim Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programının eşdeğerliği hakkındaki 24 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 94. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çocuk Gelişimi vb. programların Sağlık Bilimi Lisansiyeri unvanı hakkındaki 19.01.2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 95. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bugüne kadar verilen bölüm eşdeğerlikleri ile ilgili hazırlanan tabloya ulaşmak için tıklayınız. 

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DEKAN ATAMA TEKLİFLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dekan Adayı Bilgi Formu konulu 31 Ağustos 2015 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dekan Adayı Bilgi Formu konulu 02 Şubat 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asaleten Dekan Atama konulu 20 Aralık 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asaleten Dekan Atama konulu 20 Ekim 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sendika Temsilcisi konulu 07 Ekim 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İntihalde Zamanaşımı konulu 16 Aralık 2013 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Disiplin ve Ceza Soruşturmaları konulu 20 Mayıs 2010 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yönetim Görevinden Ayırma konulu 30 Mayıs 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Disiplin Soruşturmaları konulu 30 Kasım 2015 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  İntihalde Zamanaşımı konulu 30 Kasım 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Elemanı Mesleğinden Çıkarma Cezası konulu 15 Nisan 2013 tarihli yazısı için tıklayınız. 

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Sözlü Sınavın uygulanması ile ilgili görüş yazısı ve ekine ulaşmak için tıklayınız.  Ek için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Genel Kurul konulu 29 Ağustos 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Sınav Jüri Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar konulu 18 Eylül 2012 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Unvanını Almış Kadroya Atanmamış Doçentler konulu 09 Mayıs 2008 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilim Alanları ve Anahtar Kelime Güncellemeleri ile ilgili 03 Şubat 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 6. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Doçentlik sözlü sınavlarında kurulacak jürilerle ilgili 27 Ağustos 2018 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 7. Üniversitelararası Kurul Başkanlığının Doçentlik başvurusu konulu 25 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Jüri Ücreti konulu 09/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 

   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAŞ HADLERİ VE 60-B MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 28 Nisan 2009 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 29 Ocak 2008 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yaş Hadleri ile ilgili 05 Haziran 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 12 Haziran 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İDARİ KONULAR VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükselme Sınavları konulu 28 Mayıs 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Görevde Yükselme konulu 26 Ocak 2016 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açıktan Atama konulu 28 Nisan 2011 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atama ile ilgili 07 Eylül 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Danıştay İdari Dava Dairelerinin Kararı konulu 18 Mayıs 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Unvan Değişikliği konulu 13 Temmuz 2009 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2003-2 Genelge Eki Formunun Yeniden Düzenlenmesi konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Geçici Personel konulu 02 Mart 2010 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesindeki Değişiklik konulu 07 Mayıs 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik İmza konulu 11 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Atama İşlemleri konulu 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında baraj notu uygulamasına dair 12/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının OHAL İade İşlemlerinde Mali ve Sosyal Hakların Ödenmesi konulu 17 Mart 2020 tarihli yazımıza ulaşmak için tıklayınız. 

   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı konulu 23 Kasım 2017 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mezuniyet Belgesi-Öğrenci Belgesi konulu 28 Kasım 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kadro İlanları konulu 26 Kasım 2008 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yasal Öğrenim Süresi konulu 23 Mart 2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadro İlanları konulu 16 Mayıs 2014 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 19 Ocak 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tezsiz Yüksek Lisans-Tecrübe konulu 10 Mart 2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 10 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tecrübe konulu 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar (Yabancı Dil Okutmanları) konulu 09 Temmuz 2007  tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eşdeğerlik ve Parola konulu 05 Eylül 2008 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 05 Aralık 2006 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eşdeğerlik konulu 03 Ağustos 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yüksek Lisans-Tecrübe konulu 05 Nisan 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.

   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Sınavı konulu 18 Kasım 2008 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının KPDS konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil konulu 22 Haziran 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Kadro İlanları konulu 18 Şubat 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının YÖKDİL-Ek Koşullar konulu 12 Nisan 2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Puanı konulu 10 Eylül 2007 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Kadro İlanları konulu 10 Temmuz 2013 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Atama ve Yükseltilme Ölçütlerinde Patent konulu 02 Ocak 2009 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama konulu 03 Ağustos 2009 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktor Öğretim Üyesi atamalarında birim yöneticisi olarak belirlenecek jüri üyeleriyle ilgili 23 Ağustos 1995 tarihli yazısı için tıklayınız. 

   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 27 Eylül 2010 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. konulu 29 Eylül 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Kaynak Aktarımı konulu 24 Ekim 2011 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulu Kararı konulu 24 Nisan 2013 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. konulu 23 Kasım 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 20 Ekim 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Usul Esaslar konulu 23 Ekim 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yargı Kararları konulu 21 Temmuz 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 19 Ekim 2011 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi konulu 19 Şubat 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 15 Kasım 2011 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP/Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri konulu 18 Haziran 2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Danışman Atama konulu 18 Şubat 2013 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Azami Lisansüstü Eğitim Süreleri konulu 16 Ekim 2017 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-ALES konulu 16 Mayıs 2016 tarihli yazısu için tıklayınız. 
   
 16. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mecburi Hizmet konulu 16 Mayıs 2014 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Usul ve Esaslar konulu 16 Nisan 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP konulu 14 Mart 2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 19. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP konulu 12 Aralık 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 20. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Kaynak Miktarı (Düzenleme) konulu 10 Nisan 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Damga Vergisi konulu 10 Ocak 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 22. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Kaynak konulu 10 Mart 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 23. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 09 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 24. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-TOEIC Sınavı hakkında konulu 09 Aralık 2011 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 25. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Karar konulu 05 Ağustos 2011 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 26. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Genelge konulu 09 Eylül 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 27. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Alan Sınavı konulu 05 Ağustos 2015 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 28. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 04 Mart 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 29. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   674 sayılı KHK konulu 03 Mayıs 2017 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 30. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Ağustos 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 31. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 01 Temmuz 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 32. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Mart 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 33. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Mart 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 34. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP/Mecburi Hizmet konulu 25 Mayıs 2017 tarihli yazısı için tıklayınız. 

   
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA FAKÜLTE KURULLARI-FAKÜLTE YÖNETİM KURULLARI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının MYO Yönetim Kurulları konulu 29 Temmuz 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Üniversite Yönetim Kurulları konulu 21 Ağustos 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fakülte Kurulunun Oluşturulmaması Hk. konulu 09 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI DİL SINAVLARI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Sınavı Eş Değerlikleri konulu 12 Ağustos 2013 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Merkezi Yabancı Dil Sınavı konulu 22 Mart 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının IELTS Eşdeğerliliği konulu 19 Temmuz 2013 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Eşdeğerlik konulu 17 Haziran 2016 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 14 Temmuz 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.  
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 07 Haziran 2016 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Kimlik Numarası konulu 24 Eylül 2014 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2016-16 konulu 21 Temmuz 2018 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma İzni Harcı-İkamet İzni Harcı konulu 20 Temmuz 2015 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme konulu 13 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Ekim 2009 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 07 Ağustos 2006 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel-Pasaport konulu 04 Aralık 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 04 Şubat 2010 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Mart 2010 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı-Çalışma İzni konulu 10 Temmuz 2014 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele İdari Göreve Verilemeyeceğine dair 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanı Çalıştırılması konulu 11 Eylül 2019 tarihli yazısı için tıklayınız
   
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar konulu 17 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.  (Yazının eki usul ve esaslar için tıklayınız. ) (Tek tabloda yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında aranan şartlara ve istenilen belgelere ulaşmak için tıklayınız. )
   

 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA NORM KADRO İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07 Kasım 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği konulu yazısı için tıklayınız.
   
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29 Kasım 2018 tarihli Norm Kadroda Yetki Devri konulu yazısı için tıklayınız. 
   
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Aralık 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği-Asgari Kadro Sayıları konulu yazısı için tıklayınız. 
   
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili sunumuna ulaşmak için tıklayınız. 
   
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Öğretim Görevlisi istihdamı konulu yazısı için tıklayınız.
   
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Asgari Kadro-Norm Kadro Uygulaması konulu yazısı için tıklayınız. 
   
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Yabancı Dilde Eğitim Yapılan Programlarda Asgari-Norm Kadro Uygulaması konulu yazısı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14 Mart 2019 tarihli Boşalan Kadroların Rektörlüğe çekilmesi konulu yazısı için tıklayınız.


 

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PROGRAM AÇMA VE DİĞER EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR 
 1. Eczacılık programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri için tıklayınız. 
   
 2. Diş Hekimliği programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri için tıklayınız
   
 3. Mühendislik programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri için tıklayınız. 
   
 4. Mühendislik programları (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği) için belirlenen asgari program açma ölçütleri için tıklayınız. 
   
 5. Sağlık alanındaki lisans programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri için tıklayınız. 
   
 6. Tıp alanındaki lisans programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri için tıklayınız. 
   
 7. Asgari öğretim elemanı sayıları arasında yabancı uyruklu personelin hangi koşullarda dikkate alınacağına dair 05 Nisan 2019 tarihli yazı için tıklayınız. 
   
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim/Tez Düzeltme Süreci konulu 28 Mayıs 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
   
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mühendislik programlarında uygulanacak asgari kadro sayıları hakkındaki 23 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız. 
   
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ön lisans programlarında öğrenci alımı hakkındaki 11 Ekim 2019 tarihli yazı için tıklayınız