gtu_logo

Kılavuzlar

 

KL-0001 GTÜ Bilgisayar, Monitör ve Yazıcı Periyodik Bakım Kılavuzu

KL-0002 GTU Oryantasyon Kılavuzu 

KL-0003 Lisans Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

KL-0004 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

KL-0005 Oryantasyon\Rotasyon Sorumlusu Eğitim Kılavuzu

KL-0006 Gebze Teknik Üniversitesi Çalışanlarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

KL-0007 GTÜ Laboratuvar Acil Durum Eylem Planı

KL-0008 GTÜ Laboratuvar Güvenlik Rehberi

KL-0009 Fizik Bölümü Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları

KL-0010 Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projelerin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Kılavuz

KL-0011 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu (İlgili yılın sınavı için revize edilerek Personel Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulmaktadır.)

KL-0012 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Uygulama Kılavuzu