Yönetim


Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Işıl KURNAZ

ikurnazgtu.edu.tr

 

  

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN  

 bkutmangtu.edu.tr

 

 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

d.arisan@gtu.edu.tr

 

 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

Doç Dr. Müge İŞLETEN HOŞOĞLU 

mugehosoglugtu.edu.tr 

 

 

Enstitü Sekreterliği

  Ümit Barış KUTMAN

Murat UÇAR 

Enstitü Sekreteri 

 m.ucar gtu.edu.tr

Tel: 0 (262) 605 13 76

 

  

Aslı BAŞ 

Şef

 a.basgtu.edu.tr

Tel: 0 (262) 605 15 37