Öğretim Üyeleri

 

Prof. Dr. Işıl KURNAZ 

Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa  

AxanLab Sayfa  

Çalışma Alanları: Moleküler Nörobiyoloji, gen regülasyonu, ETS proteinleri, nöronal sağkalım, nörokorunma, nörodejenerasyon, beyin tümörleri

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ü. Barış KUTMAN 

Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı 

Kişisel Sayfa 

Çalışma Alanları: Bitkilerin mineral beslenmesi, çinko-azot etkileşimleri, tarımsal bitkilerin biyofortifikasyonu, bitki fizyolojisi, abiyotik stress (tuzluluk, sıcaklık, vb.) toleransı, bitki biyoteknolojisi, mikoriza

 

 

Prof. Dr. Damla ARISAN

Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 

Kişisel Sayfa

Çalışma Alanları: Hücre moleküler biyolojisi, Kanser Moleküler Biyolojisi, Hücre sağkalım ölüm mekanizması, Hücre sinyal yolakları, Moleküler belirteçler

 

 

Doç. Dr. Müge İŞLETEN HOŞOĞLU

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı

Kişisel Sayfa

Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Çalışma Alanları: Gıda Bilimi ve Fermantasyon Teknolojisi, Endüstriyel biyoteknoloji, Mikroalgal biyoteknoloji

 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN 

Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Kişisel Sayfa  

Çalışma Alanları: Bitki biyolojisi ve biyoteknolojisi, herbisit-mikroelement etkileşimleri, bitki beslenmesinde iz elementler, azot kullanım etkinliği, yaprak uygulamaları, bitki büyüme uyarıcılar, tohum uygulamaları

   

 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Banu BAHŞİ ORAL

Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Kişisel Sayfa

Çalışma Alanları: Biosensors (Optical DNA biosensors and Electrochemical PNA biosensors), - Thin films (Doped and undoped ZnO thin films, SiO2:TiO2 thin films), - Sol-gel process, - Wastewater analyses

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBİL

Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Kişisel Sayfa

Hesaplamalı Biyokimya Grup Sayfası

Çalışma Alanları: hesapsal biyokimya, biyomolekül-ilaç etkileşimleri, ilaç tasarımı, peptid dizaynı, enzim çalışma mekanizmaları aydınlatılması, biyoteknolojik ajan tasarımı, moleküler baskılama kalıbı tasarımı


 

Prof. Dr. Meltem AKBAŞ 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa 

Çalışma Alanları: Endüstriyel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji, Biyoyakıt üretimi, Bakteriyel Hemoglobin'in Biyokimyası, Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları 

  

 

Prof. Dr. Melek ÖZKAN 

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa

Çalışma Alanları: Çalışma alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Mikrobiyal genetik. Çalışma konuları: Lignoselülozik atıklardan biyoenerji üretimi, biyosensörler, biyofilm giderimi, biyomimik malzemeler

   

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKPEK 

Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi

Kişisel Sayfa  

Çalışma Alanları: 3B Biyoyazıcı teknolojileri Biyomedikal cihaz teknolojileri Mikro/nano robotik sistemler

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Barış BİNAY 

Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa 

Çalışma Alanları: Biyoteknoloji, Biyokatalizörler, Enzim Mühendisliği ve Teknolojileri, Enzimlerde Yapı-Fonksiyon İlişkisi, Rekombinant DNA Teknolojileri, Hesapsal Enzim Moleküler Modelleme

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlke ANAÇ 

Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa 

Çalışma Alanları: Polimer adsorpsiyonu, Polimer Yüzey modifikasyonu, İnce Film Modifikasyonu, Duyarlı Hidrojel İnce Filmleri

  

  

 

Prof. Dr. Hasan SADIKOĞLU 

DSÜ - Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

 

 

Prof. Dr. Fikret YILDIZ 

Fizik Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa

Çalışma Alanları: Nanoteknolojik uygulamalar için ince film kaplamalar, Nano-ölçekli manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları, Yüzey bilimi – Yüzey analizi, Elektron mikroskopi ve spektroskopi, Manyetik Rezonans

 

   

Doç. Dr. Tunahan ÇAKIR 

Biyomühendislik Bölümü Başkanı 

Kişisel Sayfa 

Çalışma Alanları: Biyoinformatik, Hesaplamalı Sistem Biyolojisi, Veri Analizi Teknikleri, Patojen-Konak etkileşimleri, Sistem Tıbbı

   

 

Dr. Öğr. Üyesi Saliha DURMUŞ 

Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa 

Çalışma Alanları: Patojen-Konak Etkileşim Sistemleri, Enfeksiyon Mekanizmaları, Sinyal İleti Ağyapıları, Hesaplamalı Sistem Biyolojisi, Biyoinformatik 

 

   

 

Dr. Öğr. Üyesi Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa 

  

  

Dr. Öğr. Üyesi F. İnci ÖZDEMİR

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi 

Kişisel Sayfa

Çalışma Alanları: PROTEAZLAR; Termofilik bakterilerde ATP-bağımlı(Proteazom, HslVU, Lon, FtsH proteazlar) ve geleneksel proteazlar. Siderofor üretimi.

F. İnci ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes ORUÇ

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Kişisel Sayfa

Çalışma Alanları: MEMS & NEMS Mikroakışkan Sistemler Sensörler Yüzey Modifikasyonları

Muhammed Enes ORUÇ