gtu_logo

BAP Yönerge ve Kılavuzu


Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi, 04/05/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, en son güncelleme 22/07/2022 tarihli Senato kararı ile yapılmıştır.