gtu_logo

Öğretim Üyeleri

Ramazan ALTUNDAŞ
Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ
E-posta: raltundas@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 152
Telefon: (262) 605 3092
Enantioslective alkylations, Structurally complex heterocyclic compounds, R&D on API, Syntheses of impurities of drugs, Drug discovery : Anticancer and antimicrobial compounds, Agrochemicals
Devrim ATİLLA
Prof. Dr. Devrim ATİLLA
E-posta: datilla@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 252
Telefon: (262) 605 30 20
Fotodinamik terapi, güneş pilleri ve sensör uygulamaları için yeni makrosiklik bileşiklerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi. OLED uygulamalarına yönelik bileşiklerin sentezi.
Serap BEŞLİ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Serap BEŞLİ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: besli@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, Kat 2, 241
Telefon: (262) 605 3013, 605 3133
- Hetero halkalı bileşiklerin kimyası
- Yeni tip organik ve anorganik bileşiklerin sentezi
- Yapı Tayini
- Anorganik reaksiyon mekanizmaları
- Kiral Bileşikler
Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ
Prof. Dr. Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ
E-posta: hayalsonmez@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1. kat
Telefon: (262) 605 3088
Polimerik Malzemeler,
Polimer kompozitler,
Polimerik Absorbentler,
Fonksiyonel Polimerler,
Polimerik Adsorbentler
Bunyemin  COSUT
Prof. Dr. Bunyemin COSUT
E-posta: bc@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 243
Telefon: (262) 605 30 15 / 605 30 75
*Physical,Inorganic,Photochemistry, Photophysics,Spectroscopy.*Inorganic Photofunctional materials for Energy, Electronics and Medicine (sensors,imaging)
Ümit DEMİR
Prof. Dr. Ümit DEMİR
E-posta: demiru@gtu.edu.tr
Ofis: , Kimya 254
Telefon: (262) 605 3022
Elektroanalitik Yöntemler, Elektrokataliz, Süperkapasitörler, Elektrokimyasal Bileşik Yarıiletken, Polimer ve Metal Oksit Sentezi, Güneş Pilleri, Fotoelektrokimyasal Hücreler, Amperometrik Sensörler
Erhan DEMİRBAŞ
Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ
E-posta: erhan@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 236
Telefon: (262) 605 30 10
Metal Oksit Nanotaneciklerin Sentezi
Sensör ve Biyosensör Uygulamaları
Yüzey Kimyası
Adsorpsiyon
Elektrokimya
Mahmut DURMUŞ
Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ
E-posta: durmus@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 251
Telefon: (262) 605 30 19
ANALİTİK KİMYA Fotodinamik terapi ile kanser tedavisinde kullanılabilecek ftalosiyanin, BODIPY ve kumarin fotosensitizerlerin sentezi, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi.
Ahmet Ceyhan GÖREN
Prof. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN
E-posta: acgoren@gtu.edu.tr
Ofis: , 151
Telefon: (262) 2626053021
Natural product chemistry, chemical metrology, Isolation and identification of complex natural products, chromatographic clinical chemistry kits,energy, fuel marker and fuel performance additives.
Ayşe Gül GÜREK
Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK
E-posta: gurek@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 249
Telefon: (262) 605 3017
Tetrapyrroles, Phthalocyanines, BODIPY, Chemistry of photosensitisers, Porphyrins, Chemical Sensors, Photodynamic Therapy, Energy Storage and Energy Materials (Fabrication of DSSC), Liquid crystals
Ferda HACIVELİOĞLU
Prof. Dr. Ferda HACIVELİOĞLU
E-posta: ferda@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 153
Telefon: (262) 605 30 93
Journaof Energy Systems Alan Editörü http://dergipark.gov.tr/jes/board Organik-Anorganik Polimerler,Polimer Karakterizasyonu, X-ışınları, Yakıt Hücreleri, İletken Polimerler, Yenilenebilir Enerji
Hanife İBİŞOĞLU
Prof. Dr. Hanife İBİŞOĞLU
E-posta: ibisoglu@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 241
Telefon: (262) +90 262 605 30 12
Anorganik Kimya, Fosfazen Kimyası
Elif OKUTAN
Prof. Dr. Elif OKUTAN
E-posta: eokutan@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 238
Telefon: (262) 605 30 91
Synthetic Carbon Allotropes (Graphene,Carbon Nanotube,Fullerene), Light Harvesting Systems, Photodynamic Therapy,Photosensitizers Organic Solar Cells, Nanocomposites, Dyes (BODIPY,Perylene etc)
İbrahim Fazıl ŞENGÜL
Prof. Dr. İbrahim Fazıl ŞENGÜL
E-posta: fazilsengul@gtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 142
Telefon: (262) 605 30 87
Synthetic organic chemistry including methods of synthesis, heterocyclic chemistry (especially indole and carbazole chemistry). Medicinal Chemistry, BODIPY, Macrocycles, Ligand design and synthesis
Aylin USLU
Prof. Dr. Aylin USLU
E-posta: aylin@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, kat 2 (237)
Telefon: (262) 605 30 09- 605 30 67 (Lab)
Anorganik Kimya, Stereokimya, Yeni bileşiklerin sentezi, Yapı ve karakterizasyon
Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ
E-posta: yenilmez@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 239
Telefon: (262) 605 30 11
Anorganik Kimya,Fosfazen Kimyası. Biyolojik aktivite özelliği gösterebilecek yeni inorganik ve organik bileşiklerin sentezlerinin incelenmesi, elde edilen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmaları.
Serkan YEŞİLOT
Prof. Dr. Serkan YEŞİLOT
E-posta: yesil@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 242
Telefon: (262) 0 262 605 30 14
Molecular Sensor, Phosphazene Chemistry, Carbon Nanotubes, Stereochemistry, Dyes (BODIPY, Pyrene, Phthalocyanine), Inorganic polymers
Fatma YÜKSEL
Prof. Dr. Fatma YÜKSEL
E-posta: fatma@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 248
Telefon: (262) 605 30 16
*Ftalosiyanin, perilendiimid, naftalendiimid, ve fulleren türevleri içeren yeni boyar maddelerin dizayn, sentez ve enerji/elektron transferi özelliklerinin incelenmesi
*Tek kristal yapı analizi
Yunus ZORLU
Prof. Dr. Yunus ZORLU
E-posta: yzorlu@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, Ofis147@3125, CrystalLab@3111, SynthesisLab@3119
Telefon: (262) 605 31 25
Functional Porous Materials, Metal-Organic Frameworks-MOFs, Hydrogen Bonded Organic Frameworks-HOFs, Porous Organic Polymers, Crystal Engineering, Coordination Polymers, Chemical Crystallography
Duygu  AKYÜZ ÇUBUKÇU
Doç. Dr. Duygu AKYÜZ ÇUBUKÇU
E-posta: dakyuz@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 253
Telefon: (262) 6053008
Elektrokimya, elektrokimyasal ve spektroelektrokimyasal karakterizasyon, pestisit sensörü, elektrokromizim, elektrokatalizör, elektrokatalitik, fotokatalitik ve PEC hidrojen üretimi
Melike FIRLAK DEMİRKAN
Doç. Dr. Melike FIRLAK DEMİRKAN
E-posta: mfirlak@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 251
Telefon: (262) 6053023
Analitik kimya,
Floresans sensörler,
Adsorpsiyon,
Uyarıya cevap veren akıllı polimerler ve uygulamaları,
İlaç salımı
Abdulkadir KOÇAK
Doç. Dr. Abdulkadir KOÇAK
E-posta: kocak@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 138
Telefon: (262) 6053083
Moleküler Spektroskopi
Hesaplamalı Kimya
Moleküler Modelleme
Serbest Enerji Hesaplamaları
Kovalent-olmayan etkileşimler
İrem KULU
Doç. Dr. İrem KULU
E-posta: iremkulu@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 149
Telefon: (262) 0262 605 3089
Organik Kimya
Biyolojik aktif molekül sentezi,
Cross-coupling Heck reaksiyonu
İlaç hammaddesi sentezi&proses geliştirme,
Ftalosiyanin sentezi
Zehra ÖLÇER
Doç. Dr. Zehra ÖLÇER
E-posta: z.olcer@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 141
Telefon: (262) 605 30 86
Enzimlerin İmmobilizasyonu, Karbohidrat Kimyası, Prebiotikler, Biyoteknoloji, Biyosensörler
Handan AKPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Handan AKPINAR
E-posta: hakpinar@gtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 137
Telefon: (262) 605 3082
Biyosensörler
Burcu DEDEOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Burcu DEDEOĞLU
E-posta: b.dedeoglu@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 140
Telefon: (262) 3085
Computational chemistry and molecular modeling: Modeling of reaction mechanisms in organic and organometallic reactions, simulations of biochemical processes in biological systems.
Tuğçe N. GEVREK CİVAN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe N. GEVREK CİVAN
E-posta: tcivan@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 139
Telefon: (262) 605 3084
Polimerler, Hidrojeller, Polimer fırçalar, Reaktif polimerik yüzey kaplamaları
Mehmet Fatih SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih SAĞLAM
E-posta: mfsaglam@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 250
Telefon: (262) 605 30 18
Design and Synthesis of Organic Compounds; Conjugated Hydrocarbons(Dendralenes,Polyenes), Heterocyclic Compounds(Carbazoles,Indoles), Naphthazarins, BODIPY, C-C bond forming Cross-Coupling Rxns

Öğretim Görevlileri

Derya DAVARCI
Doç. Dr. Derya DAVARCI
E-posta: ddavarci@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L06
Telefon: (262) 605 31 27
Coordination Polymers and their characterization,
Phosphazenes chemistry,
Inorganic chemistry,
Liquid crystals,
Single Crystal Structure Analysis,
NMR Spectroscopy
Ceylan  MUTLU BALCI
Doç. Dr. Ceylan MUTLU BALCI
E-posta: ceylanmutlu@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L-05/2L-03
Telefon: (262) 605 3111 / 3064
Inorganic Chemistry, Phosphazenes,
Spectroscopy,
Heterocyclic Compounds,
Chiral Compounds,
Single Crystal Structure Analysis,
Chemical Crystallography
Ahmet ŞENOCAK
Doç. Dr. Ahmet ŞENOCAK
E-posta: asenocak@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214 (2L13)
Telefon: (262) 6053081-3074
Elektrokimya,
Elektrokimyasal sensörler,
Fizikokimya,
Karbon nanotüp modifikasyonu,
Grafen modifikasyonu
Süreyya Oğuz TÜMAY
Doç. Dr. Süreyya Oğuz TÜMAY
E-posta: sotumay@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 136, (Lab:2L-04)
Telefon: (262) 605 3081- 3065
Fluorescence Sensors,
Inorganic Chemistry,
Analytical Chemistry,
Molecular Fluorescence Spectroscopy,
Environmental Analysis,
Instrumental Analysis
Esra Nur KAYA
Dr. Esra Nur KAYA
E-posta: enkaya@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L-03
Telefon: (262) 605 31 06
Phthalocyanine, BODIPY, coumarin synthesis and characterization, photophysical, photochemical properties and in vitro studies for photodynamic therapy
İpek ÖMEROĞLU AYYILDIZ
Dr. İpek ÖMEROĞLU AYYILDIZ
E-posta: iomeroglu@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L-05/2L-15
Telefon: (262) 605 3111/3076
Phthalocyanine,
Pyrene,
Coumarin,
BODIPY,
Porphyrin,
Electrochemistry
 Ayşen ORHAN ERKOVAN
Dr.  Ayşen ORHAN ERKOVAN
E-posta: aerkovan@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L04
Telefon: (262) 0262 605 30 96
LC-MS,MALDI-MS, Cyclotriphosphazane, Coordination polymers, MOF, Dye removal, Catalysis
Neşe TAŞCİ
Dr. Neşe TAŞCİ
E-posta: nesetasci@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L-14
Telefon: (262) 605 3120
Analytical Chemistry, Fluorescence Sensors, Molecular Fluorescence Spectroscopy, UV- Vis Spectroscopy

Öğretim Yardımcıları

Mehmet Menaf AYHAN
Doç. Dr. Mehmet Menaf AYHAN
E-posta: menafayhan@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 150
Telefon: (262) 605-3090
Supramolecular Chemistry (Cucurbituril, Resorcinarene) Non-Covalent İnteraction (Halogen Bonding, Tetrel Bonding) COF, MOF, HOF, XBOF, TBOF Bodipy and Porphyrin chemistry, Radical chemistry,
İdris KARAKAYA
Doç. Dr. İdris KARAKAYA
E-posta: karakaya@gtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 206
Telefon: (262) 605 30 58
Asimetrik sentez Biyolojik aktif heterohalkalı yapıların sentezi Organoboronic moleküllerin sentezi Photoredox Cross-coupling reaksiyonları Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonları
Şule ŞAHİN ÜN
Doç. Dr. Şule ŞAHİN ÜN
E-posta: sule@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 150
Telefon: (262) 6053090
Fosfazen Kimyası, Anorganik Kimya
Mahmut YILDIZ
Doç. Dr. Mahmut YILDIZ
E-posta: yildizm@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214 (Tel: (262) 605 30 61)
Telefon: (262) 605 30 64 (Laboratuvar: 2L-03)
Organik Bileşik Sentezi ve Karakterizasyonu, Kinon Türevleri, Biyolojik Aktivite Performans Karşılaştırması ve Yapı-Aktivite İlişkisi, Metan Dönüşümü.
Fatma ALBAYRAK HALAÇ
Dr. Fatma ALBAYRAK HALAÇ
E-posta: fatmaalbayrak@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 213/ Lab: 1L-16
Telefon: (262) 6053060 (Ofis)/ 3122 (Lab)
Organic chemistry
Heterocyclic organic compounds
Drug discovery
Ayhan ALTUN
Dr. Ayhan ALTUN
E-posta: altun@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 206
Telefon: (262) 0262 605 3058
biyosensör, iletken polimerler, elektrokromizm,
Hüsniye ARDIÇ ALİDAĞI
Dr. Hüsniye ARDIÇ ALİDAĞI
E-posta: hardic@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 205
Telefon: (262) 605 30 57
Inorganic chemistry, Phosphazenes, Stereochemistry, Dendrimers, Coupling Reactions, Organic Semiconductors, Organic Thin Film Transistors (OTFTs)
Seda ÇETİNDERE
Dr. Seda ÇETİNDERE
E-posta: sdemirer@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, Ofis 205
Telefon: (262) 605 30 57
Inorganic Chemistry, Inorganic-Organic Hybrid Systems, Phosphazenes, BODIPY Dyes, Polyoxometalates, PS-Catalyst systems for Visible Light-Driven HER
Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK
Dr. Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK
E-posta: gizemgumusgozc@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 205 / Lab:2L-09
Telefon: (262) (262) 605 30 57
Nazmiye KILIÇ
Dr. Nazmiye KILIÇ
E-posta: nakbay@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, Lab: 2L-04
Telefon: (262) 605 30 59 (Ofis), 30 65(Lab)
Anorganik Kimya
Ezel ÖZTÜRK GÜNDÜZ
Dr. Ezel ÖZTÜRK GÜNDÜZ
E-posta: ezelozturk@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 212 / Lab: 2L-08
Telefon: (262) 605 3059 (Ofis) / 3069 (Lab)
Inorganic Chemistry
BODIPY, Fullerene, Phoshazene Chemistry
Aişe ÜNLÜ
Dr. Aişe ÜNLÜ
E-posta: aakpinar@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214
Telefon: (262) 605 30 61
Rekombinant DNA teknolojisi, Enzim karakterizasyonu, Enzim İmmobilizasyonu, Karbohidrat Kimyası, Sentetik/Doğal kaynaklı antimikrobiyal ve antibiyofilm ajanların araştırılması, Yeşil Kimya
Elçin Ezgi AHİ
Arş. Gör. Elçin Ezgi AHİ
E-posta: eahi@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 212 / Lab: 1L-13
Telefon: (262) 605 30 59
ANALİTİK KİMYA
Zeynep Selin BAŞARAN
Arş. Gör. Zeynep Selin BAŞARAN
E-posta: zsbasaran@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214 / 2L-12
Telefon: (262) 605 30 61
Physical Chemistry
Electrochemistry
Solar Cells / Dye Sensitized Solar Cells
Metal Oxides, Graphene, Nanocomposites
Merve BAT ÖZMATARA
Arş. Gör. Merve BAT ÖZMATARA
E-posta: merve.bat@gtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 213/ 1L-01
Telefon: (262) 605 30 60/ 3107 (Lab)
Biyokimya, Antioksidan Aktivite, Antibakteriyel Aktivite, Enzim İmmobilizasyonu
Halil DUYAR
Arş. Gör. Halil DUYAR
E-posta: halilduyar@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214 / Lab: 1L-15
Telefon: (262) 605 30 61 (Ofis) / 3121 (Lab)
Organik Kimya
Hande ESERCİ GÜRBÜZ
Arş. Gör. Hande ESERCİ GÜRBÜZ
E-posta: heserci@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 212
Telefon: (262) 605 3059 (Ofis) / 3069 (Lab)
Anorganik Kimya
Merve GÜNER
Arş. Gör. Merve GÜNER
E-posta: mguner@gtu.edu.tr
Ofis: , 2L-04
Telefon: (262) 0 262 605 30 65
Ceyda KÖSE
Arş. Gör. Ceyda KÖSE
E-posta: ceydakose@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214 / Lab:1L-09
Telefon: (262) Ofis: 605 30 61 / Lab: 605 31 15
Dilek ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dilek ÖZTÜRK
E-posta: dilekozturk@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 213/1L-13
Telefon: (262) 605 30 60
Analitik Kimya, Biyokütle Dönüşümü için Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi, Kromatografi Uygulamaları, Optik sensörlerin geliştilmesi
Duygu PALABIYIK
Arş. Gör. Duygu PALABIYIK
E-posta: d.palabiyik@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 213 / 2L-03
Telefon: (262) 6053060 (Ofis) / 3064 (Lab.)
Inorganic Chemistry,
Phosphazene Chemistry,
Synthesis and Characterization
Erdem SARI
Arş. Gör. Erdem SARI
E-posta: erdemsari@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 2L-13
Telefon: (262) 605 3074
Burcu TOPALOĞLU AKSOY
Arş. Gör. Burcu TOPALOĞLU AKSOY
E-posta: btopaloglu@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 213, Lab: 2L-14
Telefon: (262) 6053060 - 3075
Hydrogen Evolution by Water Splitting, Photocatalysis, MAX and MXenes, BODIPY Dyes, MOFs, COFs, Nanofibers, Photochemistry, Physical Chemistry
Ebru TURGUT HİM
Arş. Gör. Ebru TURGUT HİM
E-posta: e.turgut2022@gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 206 / 2L-12
Telefon: (262) 605 30 37
Physical Chemistry, Electrochemistry, Photocatalysis, Metal oxides, Graphene

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

Eski Öğretim Elemanları

Emekli Öğretim Üyeleri

  • Prof. Dr. Adem KILIÇ
  • Prof. Dr. Aziz TANRISEVEN
  • Prof. Dr. Vefa AHSEN