gtu_logo

Öğretim Üyeleri

Ceyda ÖZGEN<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Doç. Dr. Ceyda ÖZGEN
(Bölüm Başkanı)
E-posta: cozgen@gtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 113
Telefon: (262) 605 18 02
Ürün Tasarımı, Sürdürülebilirlik, Ambalaj tasarımı, Yaşam Döngüsü Analizi, Tasarım Kültürü ve Toplumsal Bağlam, Takı Tasarımı
Saliha TÜRKMENOĞLU BERKAN
Dr. Öğr. Üyesi Saliha TÜRKMENOĞLU BERKAN
E-posta: salihaberkan@gtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 113
Telefon: (262) 0 262 605 18 12
Tasarım Eğitimi, Tasarım Metotları, Gelecekler Çalışmaları, Gelecek Odaklı Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım

Öğretim Görevlileri

Ersegün ERCİŞ
Dr. Ersegün ERCİŞ
E-posta: mercis@gtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 108
Telefon: (262) 6051808
Ürün Tasarımı, Sürdürülebilirlik, Tasarım Yönetimi
Nehir TAŞTAN
Dr. Nehir TAŞTAN
E-posta: nehirtastan@gtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 109
Telefon: (262) 6051809
Kullanıcı Merkezli Tasarım, Tasarım ve Duygular, Tasarımda İnsan Faktörü, Herkes İçin Tasarım, Tasarım Kültürü ve Toplumsal Bağlam, Tasarım ve Yenilik
Ayşe DALYANOĞLU
Öğretim Görevlisi Ayşe DALYANOĞLU
E-posta: aysedalyanoglu@gtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 109
Telefon: (262) 1809
Yaratıcılık, Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Tasarım Kültürü ve Toplumsal Bağlam,
Begüm TÜREYENGİL
Öğretim Görevlisi Begüm TÜREYENGİL
E-posta: btureyengil@gtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 114
Telefon: (262) 605 18 10
Ürün ve Servis Tasarımı, Kullanıcı Deneyimi Araştırması, Duygusal Tasarım, Model Yapım, Tasarım Pedagojisi, Metaverse

Eski Öğretim Elemanları