Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, henüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamamıştır. Lokasyonu itibariyle sanayi bölgelerine yakın olma avantajına sahip olan Gebze Teknik Üniversitesi’ni, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için çalışmalar yürütülmektedir.

Uzun vadede, eğitim ve öğretim esnasında sanayi ile işbirliği içerisinde olup gerek araştırma gerek meslek pratiği yönünden öğrencileri profesyonel hayata hazırlama, çevre, ekonomi, kullanıcı ihtiyaçları ve meslek etiği çerçevesinde günümüz endüstrisinin üretim, pazarlama ve kullanım süreçlerinde yer alan tüm paydaşlarının ortak faydasını gözeterek yeni ve inovatif projeler üretmek hedeflenmektedir. Yaratıcı, girişimci, nitelikli, duyarlı, tasarım ve teknik becerileri gelişmiş, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, takım çalışmasında yer alabilen, meslek etiğini göz önünde bulunduran lisans ve lisansüstü öğrencileri yetiştirmek, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı tasarımcılar ile endüstriye katkıda bulunmak bölümün esas amaçlarıdır.