gtu_logo

Hakkımızda

Gebze Teknik Üniversitesi kuruluşundan itibaren nanoteknolojiyi stratejik çalışma alanı olarak belirlemiştir. Bu amaçla nano-bilim ve nanoteknoloji alanlarında uzman olan bilim-insanlarını bünyesine katmış ve nanoteknoloji çalışmalarının yürütüleceği laboratuvarlar kurmaya başlamıştır. Bu çalışmaların neticesinde, bir DPT projesi kapsamında 2003 yılında Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulmuştur. Kurulan bu merkez Türkiye’deki ilk nanoteknoloji merkezlerinden birisidir. Disiplinler arası araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin daha sistematik ve kurumsal hale getirilmesi için, 2014 yılında 6562 sayılı kanun ile Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde ‘NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’ kurulmuştur. Bu sayede hem nanoteknoloji araştırmaları, hem nanoteknoloji eğitimi ve hem de ülke sanayimizin ihtiyacı olacak nanoteknoloji alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün yetiştirmesi için çalışmaların yapılacağı bir çatı kuruluş ortaya çıkmıştır.

 

Nanoteknoloji

‘Nano’ eski Yunancada cüce anlamına gelen bir kelime olup, günümüzde milyarda bir kavramını ifade etmede kullanılmaktadır. Uzunluk olarak (Nanometre - nm), metrenin milyarda biri demektir. 5 atomun yan yana konulması ile elde edilebilecek uzunluk yaklaşık 1 nm’dir. Nanoteknoloji kavram olarak oldukça geniştir ve günümüzde nanoteknoloji ürünleri elektronik ve bilgisayar teknolojileri, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji, manyetik alan teknolojileri (spintroniks), uydu teknolojileri, savunma teknolojileri gibi pek çok alanda geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca hızla gelişmekte ve katma değeri yüksek  eni pek çok ürün teknoloji marketlerinin raflarında karşımıza çıkmaktadır.

Nano malzeme denilince en az bir boyutunun nano ölçekte olduğu malzeme ifade edilmektedir. Bu malzemelerin kullanılması ile ortaya çıkan teknolojilere de nanoteknoloji denilmektedir. Malzeme nano boyutlarda olduğu zaman, normalde külçe halindeki özelliklerinden farklı olarak (genellikle kuantum etkilerden kaynaklanan) bir takım yeni özelliklere sahip olmaya başlar. Nanoteknoloji bir anlamda bu nano-ölçek etkisinin (size effect) (kuantum etkilerin) teknolojiye uygulanıp, insanlığın faydasına yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasıdır.