gtu_logo

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ASM

 

 

24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8.maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin MADDE 34 (1) Aile hekimliği saha eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri ile Kurum arasında sözleşme yapılarak öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle eğitim kurumları tarafından eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimi açılabilir. Bunların açılacağı yer, eğitim kurumunun talebi, müdürlüğün uygun görüşü ve Kurumun onayı ile belirlenir. Birim sayıları her bir asistan sayısı esas alınarak belirlenir ve Kurumca onaylanır. Eğitim kurumunda asistan sayısının fazla olması halinde, müdürlüğün uygun görüşü ve Kurumun onayı ile aynı eğitim kurumuna bağlı birden fazla eğitim aile sağlığı merkezi açabilir" hükmüne göre Aile Sağlığı Merkezi ile yapılan sözleşme sonrası Nisan 2016 yılında açılan "GTÜ Aile Sağlığı Merkezi "  hizmet vermeye devam etmekte olup 25.08.2023 tarihinde GTÜ Kuzey Kampüs Ana Güvenlik Girişi Karşısı  yeni yapılan  ASM Binasında konumlanmıştır..

 

 

 


 

Aile Sağlığı Merkezin de Yapılan İşlemler

• Poliklinik Muayanesi                        . • Aşı Erişkin - Bebek ( Sağlık bakanlığı genel bağışıklama programındaki tüm aşılar )
• Kan Tahlili • Pansuman - Enjeksiyon
• İstirahat Raporu • Ehliyet Muayanesi
• Sporcu Sağlık Raporu • Evlilik Öncesi Sağlık Raporu
• 2. Basamağa Sevk İşlemi • Genç Sağlığı İzlemi
• Gebe İzlemi • Bebek Çocuk İzlemi
• Ruh Sağlığı İzlemi • 15 - 49 Yaş Kadın Sağlığı İzlemi ( Kanser Taraması için Sevk ve Danışmanlık )
• Aile Planlaması Danışmanlığı • Aile Danışmanlığı Ücretsiz Malzeme Dağıtımı
• Emzirme ve Süt Sağım Odası  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM ÇALIŞMA SAATİ
DOKTOR: 0 (262) 605 11 57 09.00-12.30
HEMŞİRE: 0 (262) 605 11 61 13.30-17.00