gtu_logo

Öğretim Üyeleri

Bülent AKBAŞ
Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
E-posta: akbasb@gtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z:30
Telefon: (262) 605 3308
Deprem Mühendisliği, Performansa Dayalı Tasarım, Yapıların Sismik Değerlendirmesi, Çelik Yapılar,Endüstri Tesisleri,Tanklar,Silolar,Tarihi Yapılar, Yapısal Sağlık İzlemesi İzlemesi, Zemin-Yapı Etk.,
Ferit ÇAKIR<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Ferit ÇAKIR
(Bölüm Başkanı)
E-posta: cakirf@gtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü
Telefon: (262) 605 33 07
Tarihi Yapılar, Yığma Yapılar, Sonlu Elemanlar Analizi, Polimer Kompozitler, Biyomekanik
Abdullah Tolga ÖZER
Prof. Dr. Abdullah Tolga ÖZER
E-posta: tolgaozer@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z26
Telefon: (262) 605 33 03
Geotechnical Engineering, Civil Engineering Applications of EPS-Block Geofoam, Slope Stability and Rehabilitation, Earth Dam Design, Geosynthetics, Geotechnical Laboratory and In-situ Soil Testing.
Selçuk TOPRAK
Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
E-posta: stoprak@gtu.edu.tr
Ofis: , Z27
Telefon: (262) 605 33 04
Akıllı şehirler, Altyapı Sistemleri, Boru Hatları, CBS, Çevre Geotekniği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği, Risk Analizleri, Sıvılaşma, Zemin Laboratuvar ve Arazi Deneyleri,
Onur AKAY
Doç. Dr. Onur AKAY
E-posta: onurakay@gtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, 152
Telefon: (262) 605 3327
Yeraltı suyu hidrolojisi ve hidroliği, Yeraltı suyu kaynaklı akarsu kıyı erozyonu, Lif katkılı yarı doygun toprağın hidrolik özellikleri, Yeraltı drenaj sistemleri, Akarsu rehabilitasyonu
Burak AYDOĞAN
Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
E-posta: baydogan@gtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z31
Telefon: (262) 605 33 09
Kıyı ve Liman Mühendisliği, Hidrolik, Dalga Tahmini, Dalga Modellemesi, Hidrodinamik Modelleme, Kıyı-Liman yapılarının Tasarımı, Tabakalı akımlar, kıyı morfolojisi, Yenilenebilir enerji kaynakları.
Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
Doç. Dr. Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
E-posta: demirkesen@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 25
Telefon: (262) 605 3302
İnşaat Proje Yönetimi, Yapım Yönetimi, Yalın İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği, Performans Yönetimi, Risk Yönetimi, Stratejik Yönetim, İnşaatta Dijital Uygulamalar
Savaş KARABULUT
Doç. Dr. Savaş KARABULUT
E-posta: savaskarabulut@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 145
Telefon: (262) 902626053358
Jeofizik Müh./Uygulamalı Sismolojisi, Deprem Risk Analizi, Zemin Davranışı Problemlerinin Çözümü, Kuvvetli/Zayıf Hareket Analizi, Mikrotremor, Yeraltısuyu/Maden Aramaları, Hasarsız Yapı İncelemeleri
Hadi KHANBABAZADEH
Doç. Dr. Hadi KHANBABAZADEH
E-posta: hk.babazadeh@gtu.edu.tr
Ofis: , Civil engineering division\ Room No:Z35
Telefon: (262) 00000
Zemin Dinamiği, Zemin-Yapı Etkileşimi, Geoteknik deprem Mühendisliği, Boru-Fay Etkileşimi ,Yerel Etkiler, FLAC3D, PLAXIS
Onur ŞEKER
Doç. Dr. Onur ŞEKER
E-posta: oseker@gtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat 141
Telefon: (262) 605 3315
Yapı Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapıların Deprem Davranışı, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Sonlu Eleman Modellemesi, Doğrusal Olmayan Analiz.
Tayfun Altuğ SÖYLEV
Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
E-posta: tasoylev@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z33
Telefon: (262) (262) 605 33 11
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Betonun Dayanıklılığı, Donatı Korozyonu, Lifli Beton, Mineral Katkılar
Ahmet Anıl DİNDAR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR
E-posta: adindar@gtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z32
Telefon: (262) 605 33 10
Performansa Dayalı Tasarım, Enerji Esaslı Sismik Analiz ve Tasarım, Yapısal Sağlık İzlemesi, GNSS ile Yer Hareketlerinin izlenmesi, Sarsma Tablası ile Tam Dinamik Deneyler, Sensörler
Ali Sercan KESTEN
Dr. Öğr. Üyesi Ali Sercan KESTEN
E-posta: sercankesten@gtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Ahu KÖMEÇ MUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU
E-posta: ahumutlu@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z28
Telefon: (262) 605 3306
Sismik Tomografi, Kıtasal Deformasyon, Sismoloji, Deprem Kaynak Mekanizması, Yüzey Dalgası Yayılım ve Hız Analizi, Anizotropi
Ülgen MERT TUĞSAL
Dr. Öğr. Üyesi Ülgen MERT TUĞSAL
E-posta: umtugsal@gtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z34
Telefon: (262) 0-262-6053312
Betonarme Yapılar; Deprem Mühendisliği; Mühendislik Sismolojisi; Yapı Dinamiği; Yapıların Sismik Değerlendirmesi; Performansa Dayalı Tasarım; Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Ceren ÖZER SÖZDİNLER
Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER
E-posta: ceren.ozersozdinler@gtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği, 151
Telefon: (262) 605 33 26
Kıyı-Liman Mühendisliği,Tsunami Sayısal Modellemesi,Tsunami Su Baskını Haritaları,Tsunami Erken Uyarı Sistemleri,Denizaltı heyelanları ve Tsunamiler,Tsunami Tehlike Değerlendirmesi ve Hasar Azaltma

Öğretim Yardımcıları

Muhammet ASAN
Arş. Gör. Muhammet ASAN
E-posta: asanm@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 1A-37
Telefon: (262) 605 32 80
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Tahribatsız Muayene ve Görüntüleme Yöntemleri
İsmail Alpaslan CEYLAN
Arş. Gör. İsmail Alpaslan CEYLAN
E-posta: ismailceylan@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 32 80
Zemin Dinamiği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Zemin mekaniği, Zemin Laboratuvar Deneyleri
Oğuz DAL
Arş. Gör. Oğuz DAL
E-posta: odal@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 32 80
Zemin-yapı etkileşimi, geoteknik deprem mühendisliği, şev stabilitesi, coğrafi bilgi sistemleri, boru hatları
Serra DANIŞ
Arş. Gör. Serra DANIŞ
E-posta: serra@gtu.edu.tr
Ofis: , Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 32 80
Tahsin GÖRMÜŞ
Arş. Gör. Tahsin GÖRMÜŞ
E-posta: tgormus@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 605 32 80
Kıyı Mühendisliği, Dalga Gücü, Dalga Mekaniği, Rüzgar ve Dalga iklimi, Ekstrem Değer Analizi, Sayısal Modelleme, Uzamsal Analiz, Kıyı Alanları Yönetim ve Planlaması
Nihal GÜLCAN
Arş. Gör. Nihal GÜLCAN
E-posta: nihalgulcan@gtu.edu.tr
Ofis: , Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 32 80
Yiğit Berat KAYA
Arş. Gör. Yiğit Berat KAYA
E-posta: yigitkaya@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) (262) 605 32 80
Nehir MERDAN TUTAR
Arş. Gör. Nehir MERDAN TUTAR
E-posta: zmtutar@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 3280
Deprem Mühendisliği, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Sismik Tehlike, Sismik Risk, Jeoloji
Mustafa Enes ÖZTÜRK
Arş. Gör. Mustafa Enes ÖZTÜRK
E-posta: mustafasozturk@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 32 80
Yasin PEKYÜREK
Arş. Gör. Yasin PEKYÜREK
E-posta: yasinpekyurek@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 32 80
Zemin Mekaniği, Temel İnşaatı, Geoteknik Mühendisliği, Zemin Mekaniği'nde Laboratuvar Deneyleri, Geoteknik Mühendisliği'nde Arazi Deneyleri
Emel SADIKOĞLU
Arş. Gör. Emel SADIKOĞLU
E-posta: esadikoglu@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 32 80
Yapım yönetimi, Yalın inşaat, Çevik inşaat, İş güvenliği ve sağlığı, İnşaat sektöründe dijital teknolojiler
Ali İkbal TUTAR
Arş. Gör. Ali İkbal TUTAR
E-posta: alitutar@gtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 116-Erken Uyarı ve Yapı Sağlığı İzleme Lab.
Telefon: (262) 605 32 82
Tarihi Yapılar, Yığma Yapılar, Sonlu Elemanlar Analizi, Polimer Beton, Lifli Beton

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları