gtu_logo

Görev Tanımları

 

GT-0001 Rektör

GT-0002 Yönetim Rektör Yardımcısı 

GT-0003 Araştırma Planlama Rektör Yardımcısı

GT-0004 Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısı

GT-0005 Özel Kalem Müdürü

GT-0006 Genel Sekreter

GT-0007 Genel Sekreter Yardımcısı

GT-0009 Yazı İşleri Müdürü

GT-0010 Yazı İşleri Bilgisayar İşletmeni

GT-0015 Hukuk Müşaviri

GT-0016 Avukat

GT-0017 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

GT-0018 İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

GT-0019 İdari ve Mali İşler Şefi

GT-0020 İdari ve Mali İşler Özlük Ödemeleri Şube Personeli

GT-0021 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

GT-0022 Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü

GT-0023 Kütüphaneci

GT-0024 Kütüphane ve Dokümantasyon Personeli

GT-0026 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

GT-0027 Yapı İşleri ve Teknik Şube Müdürü

GT-0028 Mühendis

GT-0029 Mimar

GT-0030 Tekniker

GT-0031 Teknisyen

GT-0032 Yapı İşleri Bilgisayar İşletmeni

GT-0033 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

GT-0034 Psikolog

GT-0035 Diş Hekimi

GT-0036 Hemşire

GT-0037 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şefi

GT-0038 Yoga Antrenörü

GT-0039 Spor Kompleksi Hizmetleri Kayıt Sorumlusu

GT-0040 Sağlık Kültür ve Spor Bilgisayar İşletmeni

GT-0042 Sağlık Kültür ve Spor Hizmetli

GT-0043 Sağlık Kültür ve Spor Şoförü

GT-0045 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

GT-0046 İş Yeri Hekimi

GT-0047 Öğrenci İşleri Daire Başkanı

GT-0048 Öğrenci İşleri Şube Müdürü

GT-0049 Öğrenci İşleri Personeli

GT-0050 Personel Daire Başkanı

GT-0051 Personel Şube Müdürü

GT-0052 Personel Daire Başkanlığı Personeli

GT-0053 Strateji Geliştirme Daire Başkanı

GT-0054 Muhasebe Yetkilisi

GT-0055 Strateji Geliştirme Şefi

GT-0056 Strateji Geliştirme Öğretim Görevlisi

GT-0057 Strateji Geliştirme Bilgisayar İşletmeni

GT-0059 Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

GT-0060 Bilgi İşlem Dairesi Şube Müdürü

GT-0061 Bilgisayar Mühendisi

GT-0062 Bilgisayar Teknikeri

GT-0063 Bilgisayar Teknisyeni

GT-0064 Hizmetli

GT-0065 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

GT-0067 Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı

GT-0068 İç Denetçi

GT-0069 Dekan

GT-0070 Dekan Yardımcısı

GT-0071 Fakülte Sekreteri

GT-0072 Bölüm Başkanı

GT-0073 Bölüm Başkan Yardımcısı

GT-0074 Anabilim Dalı Başkanı

GT-0075 Enstitü Müdürü

GT-0076 Enstitü Müdür Yardımcısı

GT-0077 Enstitü Sekreteri

GT-0078 Öğretim Üyesi

GT-0079 Öğretim Görevlisi

GT-0080 Araştırma Görevlisi

GT-0081 Öğretim Görevlisi (Uzman)

GT-0082 Öğretim Görevlisi (Okutman)

GT-0083 Yabancı Diller Koordinatörü

GT-0084 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

GT-0085 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

GT-0086 Burslar Şubesi Personeli

GT-0088 Kalite Komisyonu

GT-0089 Yönetim Temsilcisi

GT-0090 Kalite Koordinatörü

GT-0091 Kalite Uzmanı

GT-0092 Birim Kalite Sorumlusu

GT-0093 Döner Sermaye İşletme Müdürü

GT-0097 Afet Acil Durum Şefi

GT-0100 Teknoloji Transfer Uzmanı

GT-0101 Teknoloji Transfer Ofisi Bilgisayar İşletmeni

GT-0102 Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürü

GT-0103 Ulaştırma Hizmetleri Memuru

GT-0104 Ulaştırma Hizmetleri Şoförü

GT-0105 Güvenlik Koordinatörü

GT-0106 Güvenlik Görevlisi

GT-0107 Danışma Memuru

GT-0108 Bölüm Sekreteri

GT-0109 İşçi

GT-0110 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

GT-0111 Bilgisayar İşletmeni

GT-0112 Memur

GT-0113 Santral Memuru

GT-0114 Sekreter

GT-0115 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Merkezi Personeli

GT-0116 Şef

GT-0117 Bölüm Başkanı (Rektörlüğe bağlı birimler)

GT-0118 Taşınır Kayıt Yetkilisi

GT-0119 Temizlik Personeli 

GT-0120 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şube Müdürü

GT-0121 Koordinatör

GT-0122 Koordinatör Yardımcısı

GT-0124 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Merkezi Müdürü

GT-0125 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personeli

GT-0126 Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

GT-0127 Program Koordinatörü 

GT-0128 Uluslararası Değişim Programları Ofisi Koordinatör Yardımcısı

GT-0129 Uluslararası Değişim Programları Ofisi Öğretim Görevlisi

GT-0131 Uluslararası Değişim Programları Ofisi Şef 

GT-0132 Öğretim Görevlisi (Çevirici)

GT-0133 SKS Bisiklet Hizmetleri Sorumlusu

GT-0134 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teknisyeni 

GT-0136 Temizlik Hizmetleri Şefi 

GT-0137 Basın ve Halkla İlişkiler İdari Personeli  

GT-0139 Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 

GT-0140 Güvenlik Vardiya Amiri  

GT-0141 Güvenlik Şefi  

GT-0142 Temizlik Hizmetleri Koordinatörü

GT-0143 Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü 

GT-0144 Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 

GT-0145 Strateji Geliştirme Şube Müdürü

GT-0146 Enstitü İdari Personeli

GT-0147 SKS Kültür ve Spor Hizmetleri Sorumlusu

GT-0149 SKS Denetim Sorumlusu

GT-0150 SKS Havuz Suyu Operatörü

GT-0151 SKS İhale Sorumlusu

GT-0152 SKS Misafirhane Hizmetleri Sorumlusu

GT-0153 SKS Muhasebe Yetkilisi Mutemedi 

GT-0154 SKS Öğrenci Topluluklar Sorumlusu

GT-0155 SKS Satın Alma Sorumlusu

GT-0156 SKS Taşınır Kayıt Yetkilisi

GT-0157 SKS Yemekhane Hizmetleri Sorumlusu

GT-0158 SGDB Mali Hizmetler Uzmanı

GT-0159 SGDB Taşınır Konsolide Görevlisi

GT-0160 SGDB Taşınır Kontrol Yetkilisi

GT-0161 Biyolog

GT-0162 Laborant

GT-0163 İşçi (Yapı İşleri) 

GT-0164 Veteriner Hekim

GT-0165 Fakülte İdari Personeli

GT-0166 Mimarlık Fakültesi Teknik Personeli

GT-0167 Basın ve Halkla İlişkiler Tasarım Sorumlusu 

GT-0168 Engelsiz GTÜ Birimi Yürütme Kurulu Üyesi

GT-0169 AnaBilim Dalı Kurulu

GT-0170 Bölüm Kurulu

GT-0171 Fakülte Kurulu

GT-0172 Fakülte Yönetim Kurulu

GT-0173 Strateji Geliştirme Memuru 

GT-0174 İşçi (SKS)

GT-0175 Cankurtaran

GT-0176 Spor Kompleksi Sorumlusu

GT-0178 Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

GT-0179 İstatistikçi

GT-0180 Gıda Mühendisi

GT-0181 Spor Uzmanı

GT-0182 Kariyer Uzmanı

GT-0183 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teknikeri

GT-0184 Mezunlar Ofisi Koordinatörü

GT-0185 Aşçı

GT-0186 Etkinlik ve Protokol Birimi Sorumlusu

GT-0187 Döner Sermaye Muhasebe Birimi Sorumlusu

GT-0188 Döner Sermaye Satınalma ve Taşınır Kayıt Birimi Sorumlusu

GT-0189 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Ofisi Birim Sorumlusu

GT-0190 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Ofisi Çalışanı

GT-0191 İŞKUR Kariyer Danışmanı

GT-0192 Bekçi

GT-0193 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

GT-0194 BGYS Yönetim Temsilcisi

GT-0195 BGYS Üyesi

GT-0196 Basın ve Halkla İlişkiler Haber/Basın Sorumlusu

GT-0197 Basın ve Halkla İlişkiler Sahne Teknikeri

GT-0198 Engelsiz GTÜ Birimi Temsilcisi

GT-0199 Uluslararası Projeler Ofisi Koordinatör Yardımcısı

GT-0200 Uluslararası Projeler Ofisi Öğretim Görevlisi

GT-0201 Uluslararası İşbirliği Ofisi Koordinatör Yardımcısı

GT-0202 Uluslararası İşbirliği Ofisi Öğretim Görevlisi

GT-0203 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü İdari Personeli

GT-0204 Basın ve Halkla İlişkiler GTÜ Web Sayfası İçerik Sorumlusu

GT-0205 İdari ve Mali İşler Satın Alma Şube Personeli

GT-0206 Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

GT-0207 Hukuk Müşavirliği Personeli

GT-0208 Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi Şube Müdürü

GT-0209 Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi Personeli

GT-0210 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Şube Müdürü

GT-0211 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Personeli

GT-0212 Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörü

GT-0213 Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörlüğü Büro Personeli

GT-0214 Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörlüğü Saha Personeli

GT-0215 Temizlik Hizmetleri Koordinatörlüğü Büro Personeli

GT-0216 Temizlik Hizmetleri Koordinatörlüğü Saha Personeli

GT-0217 Kalite Koordinatör Yardımcısı