GTÜ Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadele Birimi

Görevi: Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi çerçevesinde Psikolojik Taciz vakalarını izlemek, değerlendirmek ve imkânları ölçüsünde önlemeye çalışmak.

Birimin organları

Alt Kurul: Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi’nin 6. Maddesindeki görevleri yerine getirmek, birime yapılan başvuruları ön değerlendirmeden geçirmek, kabul edilen başvuruları üst kurula iletmek, üst kurula sekretarya hizmeti sunmak.

PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE ALT KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Meral ELÇİ-İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi

 Başkan

Psikolog Lütfi YAPICI

 Üye

Av. Ahmet Can TREN

 Üye

Gökmen IŞIK–Yazı İşleri Müdür V.

 Üye

Üst Kurul: Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi’nin 9. Maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek, Alt Kurul tarafından iletilen vakaları nihai olarak değerlendirmek ve karara bağlamak.

PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE ÜST KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN
Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ- Rektör Yardımcısı

 Komisyon Başkanı

ÜYELER

Prof. Dr. Melek ÖZKAN-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Bülent SEZEN-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Bahtiyar TELLİ-Personel Daire Başkanı

 Üye

Kimler Başvurabilir:

GTÜ Proje Asistanları

GTÜ Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personeli

GTÜ Öğrencileri

Niçin Başvurulur:

Psikolojik, bedensel ve ruhsal sağlığın bozulmasına yol açan, benlik duygusunu zedeleyen, aile içi huzursuzluk ve çatışmalar yaşanmasına sebep olan, kişiliği, onuru ve toplumdaki itibarı olumsuz etkileyen ve üretkenliği düşüren,  yaratıcılığı ve iş performansını azaltan, sistemli ve tekrarlı bir şekilde uygulanan her türlü fiziki veya sözlü psikolojik taciz(Mobbing)  vakalarına maruz kaldığını düşünen GTÜ Proje Asistanları, Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personeli ve GTÜ öğrencileri tarafından aşağıdaki yol izlenerek başvuru yapılabilir.

Başvuru için izlenecek yol:

1)      Başvuru Formunu doldurun.

2)      Elden GTÜ Yazı İşleri Müdürüne (Gökmen IŞIK) teslim edin ya da

3)      GTÜ uzantılı e-mail adresinizden mobbing@gtu.edu.tr adresine iletin.

İnceleme Süreci:

1)      Şikâyet sahibinin yaşadığı vaka/vakaların Psikolojik Taciz ile Mücadele (Mobbing) Birimi Yönergesinin 10. Maddesinde yer alan Psikolojik Taciz örnekleri arasında yer alıp, alamayacağına dair ön değerlendirme yapılır.

2)      Şikâyet sahibinin başvurusu gerekçesi belirtilerek reddedilir ya da Başvuru Değerlendirme Formu ile Psikolojik Taciz Üst Kuruluna havale edilir ve şikâyet sahibine bilgi verilir.

3)      Psikolojik Taciz Üst Kuruluna havale edilen başvurular, kurulda ayrıntılarıyla değerlendirmeye alınır. Gerek görülürse konu ile ilgili olabilecek kişiler kurul toplantısına çağırılarak dinlenir.

4)      Üst kurul, incelemesi sonucunda şikâyet sahibine yardımcı olmak üzere üniversite personelinden bir kişiyi uzlaştırıcı olarak görevlendirebilir. Uzlaştırıcı uzlaşma/uzlaşmama durumunun bilgisini kurula sunar.

5)      Üst kurul yapacağı değerlendirme sonucunda alacağı kararı Rektöre sunar.

Gizlilik:

Başvurular ve başvuru kapsamında yürütülen görüşme ve yazışmalar gizlidir.

Ek:

Gtü Psikolojik Taciz İle Mücadele Birimi Yönergesi

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum