Öğrenci Adayları

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Text

Description automatically generatedLogo, company name

Description automatically generated

Gebze Teknik Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

GENEL BİLGİ

 

Text

Description automatically generated with medium confidence

Gebze Teknik Üniversitesi’nin en yeni bölümlerinden biri olan Endüstri Mühendisliği Bölümü 2015 yılında kurulmuş olup, akabinde akademik kadrosunu oluşturmaya başlamıştır. Zaman içinde çalışma alanlarının öncelikleri ve önemi değişse de temel olarak Endüstri Mühendisliği insan-makine sistemlerinin optimizasyonu ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda güncel olarak gelişen yaklaşımlar dikkate alındığında büyük verilerin analiz edilerek anlamlı ve uygulanabilir sonuçların elde edilmesinden sonra alınması düşünülen aksiyonların en iyilenerek insan-makine sistemlerinin optimum çalışmaları hedeflenmektedir. Temel olarak Endüstri 4.0’ün felsefesi de budur.

Bölgemizde güçlü bir şekilde var olan sanayi ve finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesine yönelik programlar oluşturularak gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde saygın bir bölüm olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda sağlam bilimsel altyapıya sahip ve Endüstri Mühendisliği’nin ilgili çalışma alanlarında doktoralarını tamamlamış genç akademisyenlere üretken ve rekabetçi bir çalışma ortamı bölümümüzde sağlanmaktadır.

 

 

Programın Hedefleri

ü Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırmak

ü Deney tasarlama, yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazandırmak

ü Gereksinimleri karşılayacak nitelikte bir sistemi, parçayı yada süreci tasarımlama becerisi kazandırmak

ü Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırmak

ü Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırmak

ü Mezunların matematiksel analiz, ayrık matematik ve otomasyon gibi özel konularda gerek mesleki, gerekse akademik çalışmaya temel teşkil edecek bilgi sahibi olmasını sağlamak

ü Endüstri mühendisliği alanında, çağın gerektirdiği rekabet ortamında problemler hakkında bilgi ve kendini geliştirme becerisi kazandırmak

 

Üniversitemizin Son Yıllardaki Bazı Başarıları

ü 2017 URAP Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralaması GTÜ 2. Sırada

ü 2017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi GTÜ 3. Sırada

ü 2018 Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler GTÜ 4. Sırada

ü 2018 Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması GTÜ Türkiye’de 5. Sırada

ü 2020 GTÜ Türkiye'nin En Başarılı 2. Üniversitesi

ü 2020 GTÜ Asya'nın En İyileri Arasında

 

 

GTÜ Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Kadrosu

 

Öğretim Üyesi

Lisans

Doktora

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayhan DEMİRİZ

İstanbul Teknik Üniversitesi

Rensselaer Polytechnic Institute

 

Doç. Dr. Bora ÇEKYAY

İstanbul Teknik Üniversitesi

 Koç Üniversitesi

Bora Çekyay, 25 Nisan 1978 tarihinde İstanbul’ da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’ nin Endüstri Mühendisliği Bölümü’ nde 2003 yılında tamamladıktan sonra yine aynı okulun Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmıştır. Yüksek lisans tez çalışmasında sigorta sektöründeki risk analizi problemine yapay sinir ağlarını uygulamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’ nde 1,5 yıl süre ile araştırma görevliliği de yapmıştır. Daha sonra Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi Doktora programına burslu olarak kabul edilmiştir. Doktora çalışmaları boyunca görev tabanlı karmaşık sistemlerin güvenirlik analizi problemini incelemiş ve 2009 yılında doktora derecesini almıştır. Takip eden bir yıl süresince McGill Üniversitesi Desautels Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde doktora sonrası araştırmalarını yapmak için bulunmuştur. Temel çalışma alanları arasında endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırmasında stokastik süreç uygulamaları, güvenirlik ve bakım problemlerinde Markov karar süreci uygulamaları ve ulaştırma sistemlerinin tasarlanması bulunmaktadır. Kendisinin European Journal of Operational Research, Annals of Operations Research ve IIE Transactions gibi uluslararası dergilerde basılmış makaleleri bulunmaktadır.

Dr. Ayşenur BUDAK

Sabancı Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi / Northeastern University

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2010 yılında lisans, İTÜ’den 2013 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktora derecelerini almıştır. 2010-2018 yılları arasında İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Mayıs 2018’den beri GTÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. TÜBİTAK 2214 programı kapsamında destek alarak ABD Northeastern üniversitesinde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları arasında tedarik zinciri ve lojistik yönetimi , bulanık mantık ve teknoloji yönetimi yer almaktadır.

Dr. Kemal Dinçer DİNGEÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2005 yılında lisans, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında yüksek lisans ve 2013 yılında doktora derecelerini almıştır. TÜBİTAK 2219 programı kapsamında destek alarak Ekim 2014-Ekim 2015 tarihleri arasında Georgia Tech ISyE bölümünde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. 2016-2020 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almıştır. Şubat 2020’den beri GTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları arasında simülasyon, finans mühendisliği ve istatistik bulunmaktadır.

Dr.  Burak PAÇ

Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında doktora derecelerini almıştır. Mart 2018’den beri Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Tamamlanan sanayi odaklı TÜBİTAK destekli projeleri, PV panel ömür ve verimliliği üzerine devam eden 2020 Ufuk projeleri mevcuttur. Gürbüz ve rassal eniyilemenin portföy yönetimi, sağlık, enerji alanlarındaki uygulamaları üzerine çalışmaktadır.

Dr.  Özgür ÜNSAL

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Koç Üniversitesi

 

 

 

 

Eğitim Programının Ana Hatları

 

 

İş Olanakları

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları, ürün veya hizmet üreten tüm fabrika ve üretim sistemleri; tedarik zinciri yönetimi; banka, borsa ve finans kuruluşları; sağlık sektörü ve hastaneler; havayolu şirketler ve hava limanları, deniz ve kara taşıma şirketleri ve enerji ve kaynak dağıtım şirketleri gibi kamu ve özel iş yerlerinde ve akademik kurumlarda iş imkânları bulabilmektir.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin Akademik Verimlilik ve Yayın Yapma Oranı Açısından Türkiye Üniversiteleri Arasındaki Yeri (2006-2015):

Chart, scatter chart

Description automatically generated

 

 

UNIAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 Raporu’nda Gebze Teknik Üniversitesi’nden Memnuniyet Düzeyi

A picture containing timeline

Description automatically generated

 

 

UNIAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 Raporu’nda Gebze Teknik Üniversitesi’nden Memnuniyet Düzeyi (Devlet Üniversiteleri Sıralaması)