Öğrenci Adayları

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Text

Description automatically generatedLogo, company name

Description automatically generated

Gebze Teknik Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

GENEL BİLGİ

 

Text

Description automatically generated with medium confidence

Gebze Teknik Üniversitesi’nin en yeni bölümlerinden biri olan Endüstri Mühendisliği Bölümü 2015 yılında kurulmuş olup, akabinde akademik kadrosunu oluşturmaya başlamıştır. Zaman içinde çalışma alanlarının öncelikleri ve önemi değişse de temel olarak Endüstri Mühendisliği insan-makine sistemlerinin optimizasyonu ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda güncel olarak gelişen yaklaşımlar dikkate alındığında büyük verilerin analiz edilerek anlamlı ve uygulanabilir sonuçların elde edilmesinden sonra alınması düşünülen aksiyonların en iyilenerek insan-makine sistemlerinin optimum çalışmaları hedeflenmektedir. Temel olarak Endüstri 4.0’ün felsefesi de budur.

Bölgemizde güçlü bir şekilde var olan sanayi ve finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesine yönelik programlar oluşturularak gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde saygın bir bölüm olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda sağlam bilimsel altyapıya sahip ve Endüstri Mühendisliği’nin ilgili çalışma alanlarında doktoralarını tamamlamış genç akademisyenlere üretken ve rekabetçi bir çalışma ortamı bölümümüzde sağlanmaktadır.

 

 

Programın Hedefleri

ü Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırmak

ü Deney tasarlama, yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazandırmak

ü Gereksinimleri karşılayacak nitelikte bir sistemi, parçayı yada süreci tasarımlama becerisi kazandırmak

ü Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırmak

ü Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırmak

ü Mezunların matematiksel analiz, ayrık matematik ve otomasyon gibi özel konularda gerek mesleki, gerekse akademik çalışmaya temel teşkil edecek bilgi sahibi olmasını sağlamak

ü Endüstri mühendisliği alanında, çağın gerektirdiği rekabet ortamında problemler hakkında bilgi ve kendini geliştirme becerisi kazandırmak

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                       Akademik Kadro
 
Doç. Dr. Kemal SARICA   Doç. Dr. Kemal SARICA CV
Doç. Dr. Ayşenur BUDAK Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Optimizasyon ,Karar verme , Fiyatlandırma.  
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Dinçer DİNGEÇ Simülasyon, Sayısal Finans, Olasılık, İstatistik. Dr. Öğr. Üyesi Kemal Dinçer DİNGEÇ CV
Dr. Öğr. Üyesi Burak PAÇ Dışbükey Eniyileme, Olasılık, Çevrimiçi Pazarlama, Sağlık Alanında Yöneylem, Portföy Seçimi.  
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÜNSAL Kesikli Optimizasyon, Matematiksel Modelleme, Ayrıştırma Yöntemleri.  
                                                                                                                                                       
 

Eğitim Programının Ana Hatları

 

 

İş Olanakları

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları, ürün veya hizmet üreten tüm fabrika ve üretim sistemleri; tedarik zinciri yönetimi; banka, borsa ve finans kuruluşları; sağlık sektörü ve hastaneler; havayolu şirketler ve hava limanları, deniz ve kara taşıma şirketleri ve enerji ve kaynak dağıtım şirketleri gibi kamu ve özel iş yerlerinde ve akademik kurumlarda iş imkânları bulabilmektir.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin Akademik Verimlilik ve Yayın Yapma Oranı Açısından Türkiye Üniversiteleri Arasındaki Yeri (2006-2015):

Chart, scatter chart

Description automatically generated

 

 

UNIAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 Raporu’nda Gebze Teknik Üniversitesi’nden Memnuniyet Düzeyi

A picture containing timeline

Description automatically generated

 

 

UNIAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 Raporu’nda Gebze Teknik Üniversitesi’nden Memnuniyet Düzeyi (Devlet Üniversiteleri Sıralaması)