Program Yürütme Kurulları

  

   

FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI   
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Fevzi Necati ECEVİT Üye
3-Prof. Dr. Faik MİKAİLZADE Üye
   
Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Fevzi Necati ECEVİT Üye
3-Prof. Dr. Çetin KILIÇ Üye
   
Metroloji Tezli Yüksek Lisans Program Yürütme Kurulu 
1-Prof. Dr. Savaş BERBER Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Fevzi Necati ECEVİT Üye 
3-Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT Üye
   
KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI  
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Hanife İBİŞOĞLU Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Serap BEŞLİ Üye
3-Doç. Dr. İbrahim F. ŞENGÜL Üye
1-Doç. Dr. Yunus ZORLU Yedek Üye
   
Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Serap BEŞLİ Üye
3-Prof. Dr. Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ Üye
1-Prof. Dr.Devrim ATİLLA Yedek Üye
   
MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI  
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Mansur İSGENDEROĞLU Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Coşkun YAKAR Üye
3-Prof. Dr. Sibel ÖZKAN Üye
1-Doç. Dr. Nuri ÇELİK Yedek Üye
   
Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Mansur İSGENDEROĞLU Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Emil NOVRUZ Üye
3-Prof. Dr. Mustafa AKKURT Üye
1-Doç. Dr. Ayşe SÖNMEZ Yedek Üye
   
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Doç. Dr. Ferruh ÖZCAN Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY Üye
3-Prof. Dr. Tamer YAĞCI  Üye
   
Doktora/Bütünleşik Doktora Program Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Asuman D. ZERGEROĞLU  Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY  Üye
3-Doç. Dr. Ferruh ÖZCAN  Üye
   
   
Kimyasal, Biyolojik Radyolojik Nükleer Savunma (KBRN) Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu
1-Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Serkan BÜYÜKKÖSE Üye
   
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI  
Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL Üye
3-Doç. Dr. Erdoğan SEVİLGEN Üye
   
Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR Program Koordinatörü
2-Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK Üye 
3-Doç. Dr. F. Erdoğan SEVİLGEN Üye
   
Bilişim Sistemleri II. Öğretim (Türkçe)/(İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu
1-Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR Program Koordinatörü
2-Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK Üye 
3-Doç. Dr. F. Erdoğan SEVİLGEN Üye
   
BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI  
Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı (%100 İngilizce) Program Yürütme Kurulu
1-Doç. Dr. Tunahan ÇAKIR Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Onur SERÇİNOĞLU Üye 
3-Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR Üye
   
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI  
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. M. Hakan HOCAOĞLU Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜER ERDEM Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi H. Arda ÜLKÜ Üye
   
Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Oğuz KUCUR Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Köksal HOCAOĞLU Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞUVAK Üye
   
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI  
Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Ahmet KARAGÜNDÜZ Program Koordinatörü
2-Doç. Dr. Elif İNCE Üye
3-Doç. Dr. Banu ÇETİN Üye
1-Doç. Dr. Hatice İNAN Yedek Üye
   
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı Yürütme Kurulu
1-Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. M. Halis SAKA Üye
3-Doç. Dr. Bahadır ERGÜN Üye
1-Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN Yedek Üye
   
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Deprem ve Yapı Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu
1-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Can ZÜLFİKAR Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU Üye
1-Prof. Dr. Bülent AKBAŞ Yedek Üye
   
Deprem ve Yapı Mühendisliği Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Can ZÜLFİKAR Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU Üye
1-Prof. Dr. Selçuk TOPRAK Yedek Üye
   
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Doç. Dr. Abdullah Tolga ÖZER Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Ülgen MERT TUĞSAL Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Sevilay D. ÇAKIR Üye
1-Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV Yedek Üye
   
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI  
İnşaat  Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV    Program Koordinatörü
2-Doç. Dr. Burak AYDOĞAN   Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Sevilay D. ÇAKIR  Üye
1-Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEKER Yedek Üye
   
İnşaat  Mühendisliği Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Selçuk TOPRAK Program Koodinatörü
2-Doç. Dr. Ferit ÇAKIR Üye
3-Doç. Dr. Burak AYDOĞAN   Üye
1-Doç. Dr. Onur AKAY Yedek Üye
 
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem T. YÜCEDAĞ Üye
2-Doç. Dr. Ercan ÖZDEMİR Üye 
1-Dr. Öğr. Üyesi M. Enes ORUÇ Yedek Üye
   
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Alp Er Şevki KONUKMAN Program Koordinatörü
2-Doç. Dr. İlyas KANDEMİR Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Sedat TOKGÖZ Üye
1- Doç. Dr. Ahmet Sinan ÖKTEM Yedek Üye
   
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY Program Koordinatörü
2-Doç. Dr. Koray ÖZTÜRK Üye
3-Doç. Dr. Mehmet TARAKÇI Üye
 1-Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL  Yedek Üye
   
Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ Program Koordinatörü

2-Prof. Dr. Yahya Kemal TÜR

Üye
3-Doç. Dr. Yücel GENÇER Üye
1- Doç. Dr. Koray ÖZTÜRK Yedek Üye
   
Cam Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Program Yürütme Kurulu
1-Doç. Dr. Yahya Kemal TÜR Program Koordinatörü
2-Doç. Dr. Koray ÖZTÜRK Üye
3-Doç. Dr. Erdem ATAR Üye 
3-Doç. Dr. Mehmet TARAKÇI Yedek Üye
   
MİMARLIK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1- Dr. Örğ. Üyesi Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Mine T. ÇİLİNGİROĞLU Üye
1- Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TÜRKERİ  Yedek Üye
   
Doktora Programı Yürütme Kurulu  
1-Doç. Dr. Fitnat ÇİMŞİT KOŞ Program Koordinatörü
2-Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN ORAL Üye 
3-Doç. Dr. Cahide AYDIN İPEKÇİ Üye
1-Doç. Dr. Levent ARIDAĞ Yedek Üye
   
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Dr. Öğr. Üyesi Sedef Ö. GÜNEY Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Zeynep T. TUGAY Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YAVUZ Üye
1-Dr. Öğr. Üyesi Can BOYACIOĞLU Yedek Üye
   
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU Program Koordinatörü
2-Doç. Doç. Dr. Reyhan YILDIZ Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi M. Ziya PAKÖZ Üye
   
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI  
Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu  
1-Prof. Dr. Ayhan DEMİRİZ Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur BUDAK Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak PAÇ Üye
   

Lojistik ve Tedarik Zinciri YönetimiII. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu

 
1-Prof. Dr. Ayhan DEMİRİZ Program Koordinatörü
2-Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur BUDAK Üye
3-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak PAÇ

Üye

   
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum