Projelerimiz

Hastalıkların tespiti, tanısı ve izlenmesine yönelik nano yapılı yüzey akustik dalga (SAW) sensör platformunun geliştirilmesi, Dr.Öğretim Üyesi Serkan BÜYÜKKÖSE - TÜBİTAK Projesi, 2020-2023

Development of Multi Layers Thin Films having Perpendicular Magnetic Anisotropy towards the Applications of STT-MRAM and Chip based on Spin-Torque-Transfer Technology: Increasing non-volatile TMR Effect - Prof.Dr.Osman ÖZTÜRKTÜBİTAK 1001 Projesi, 2019-2021

Düz Zemin Üzerine Elektrokromik Kaplamaların Geliştirilmesi ve Analizi - Prof.Dr.Osman ÖZTÜRKTUBİTAK BİDEB 2244, 2019-2026

Spintronik Uygulamalar için Geniş Bant Aralıklı Yarıiletken Nanotellerin Karma Katkılanması - Prof.Dr.Çetin KILIÇ - TÜBİTAK Projesi, 2018-2021

Nano-Scale Traceable Magnetic Field Measurements - Prof.Dr.Osman ÖZTÜRK EUROPEAN ASSOCIATION of National Metrology Inst; GTÜ Proje Koordinatörlüğü, 2016-2019

Manyetik Alan Sensörü Geliştirme- Prof.Dr.Bekir AKTAŞ- TÜBİTAK projesi, 2015-2018

Bizmut Katkılı Çinko Oksit Nanotellerin Spintronik, Manyetik ve Elektriksel Özelliklerinin Hesaplamalı İncelenmesi - Prof. Dr. Çetin KILIÇ - TÜBİTAK Projesi, 2014-2017

Oled Tabanlı Taşıt Dış Aydınlatma Arka Pozisyon Lambası Geliştirilmesi ve Prototipinin Yapılması - Prof. Dr.Sait Eren SAN - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SAN-TEZ) Projesi, FARBA A.Ş , 2014 - 2016

Dik Mıknatıslanmaya Sahip Pt/Co/ CoO ve Pt/Co/IrMn İnce Filmlerde Exchange Bıas Etkisinin Elektrik Alan ile Manipülasyonu- Prof.Dr.Numan AKDOĞAN- TÜBİTAK Projesi, 2013-2016

Mikrodalga Soğurucu Nano Malzemelerin (MİSONAM) Geliştirilmesi - Prof.Dr.Bekir AKTAŞ - TÜBİTAK Projesi, 2013 - 2016

PtCo İkili Alaşımlı heterokatalizör Film ve Geliştirilen Diğer Ara yüzeylerin Elektronik ve Fiziksel Yapısının (Methanol/Ethanol Moleküllerine) Katalizasyon Etkisinin Araştırılması - Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK - TÜBİTAK 1001 Projesi, 2013-2014 

GE Bazlı Seyreltik Manyetik Yarıiletkenlerin İncelenmesi - Doç.Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN - Marie Curie, 2012-2016

Seçici, Duyarlı ve Kararlı Nano-Metal Oksit Yarıiletken Temelli Otomobil Gas Sensörlerinin Geliştirilmesi- Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK-TÜBİTAK Projesi, 2011-2014

Nanoyapılı Hidrojen Sensörlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi - Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK- TÜBİTAK Projesi, 2011-2014  

Kuantum Benzerliğine Dayalı Nanomalzeme Tasarım Metodolojisi - Prof. Dr. Çetin KILIÇ - TÜBİTAK Projesi, 2010-2013

Spintronik Uygulamalar için Katmanlı ve Kompozit Manyetik Nano Malzemelerin Geliştirilmesi - Prof. Dr. Bekir AKTAŞ - TÜBİTAK Projesi, 2010- 2012

Iletken polimer yarıiletken malzemelerle ince film transistörlerin üretimi ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi -  Prof.Dr.S.Eren SAN - TÜBİTAK Projesi - 2009-2011

Karbon Nanotüplerin İşlevselleştirilme Yoluyla Fiziksel Özelliklerinin Değiştirilmesi ve Karbon Nanobezelyelerin Dinamik Kuvvet Spektroskopisinde Gözlenen Sönümün Orjini - Prof. Dr. Savaş BERBER - TÜBİTAK Projesi, 2009 - 2011 

Magnetron Saçtırmalı Yöntemle PEM tipi Yakıt Hücrelerine Yüksek Performanslı Elektrod Hazırlama - Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK - TÜBİTAK 1010 EVRENA Projesi,  2008-2011

Spin-ram”ler için nano yapıların spin dinamiğinin incelenmesi - Dr.Resul YILGIN - TÜBİTAK Projesi, 2008 - 2010

Nanoteknolojik hidrojen sensörlerinin araştırılması ve geliştirilmesi - Prof. Dr.Zafer Ziya ÖZTÜRK - TÜBİTAK  Projesi, 2007-2010

Ultra İnce Heteroepitaksial Geçiş Metal Oksid ve Kompleks Filmlerin Sentezlenmesi ve Kristolografik Yapılarının İncelenmesi - Prof.Dr.Osman ÖZTÜRK- TÜBİTAK Kariyer Projesi, 2007-2010

İnce Film ve Katmanlı Yapılı Yeni Magnetoelektrik Nano-Malzemelerin Araştırılması ve Geliştirilmesi - Prof.Dr.Faik MİKAİLZADE - TÜBİTAK Projesi, 2007-2009 

Sayısal holografi tekniği ile programlanabilen uzaysal ışık modülatörü kullanarak difraaktif optik arabirim geliştirme - Prof. Dr.F.Necati ECEVİT - TÜBİTAK Projesi, 2007-2009 

Katmanlı kristal yapıya sahip yarı iletkenlere dayalı morötesi (uv) ışın dedektörlerinin tasarımı ve düşük maliyetli üretim - Prof.Dr.Rauf SÜLEYMANLI - 2006-2009

Negatif kırılma indisinin dış manyetik alan ile kontrolü - Prof.Dr.Bekir AKTAŞ - TÜBİTAK Projesi - 2005-2007

Biyo-Kimyasal Nanosensörler - Prof. Dr.Zafer Ziya ÖZTÜRK - MSB Arge ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı, 2005

Polimer ve sıvı kristallerin elektronik ve optik özelliklerinin geniş sıcaklık aralığında karakterizasyonu - Prof.Dr.S.Eren SAN - TÜBİTAK Projesi - 2003-2006

Süper iletkenlerde mikrodalga girginlik ölçümleri - Prof.Dr.Bekir AKTAŞ - TÜBİTAK Projesi - 2002-2004