gtu_logo

Yönetim Hizmetleri


Yönetim Hizmetleri Alt Biriminin Görevleri

 1. Başkanlığın genelini ilgilendiren tüm iş ve işlemler ile büro hizmetlerini yürütmek
   
 2. Başkanlık gelen ve giden evrak işlerinin takip ve sonuçlandırılması faaliyetini yürütmek.
   
 3. Başkanlık çalışanlarının özlük işlemlerini yürütmek.
   
 4. Arşiv hizmetlerini yürütmek.
   
 5. Elektronik belge yönetim sistemi ve elektronik imza sistemi uygulamalarının başkanlığın genelinde ve tüm alt birimlerinde uygulanabilir hale gelmesini sağlamak ve diğer alt birimlere bu konularda danışmanlık ve destek vermek.
   
 6. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak
   
 7. İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına, harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek.
   
 8. Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak