gtu_logo

Mali Tablolar

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatı uyarınca, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan aylık ve yıllık mali tablolar bu bölümde yer almaktadır.