gtu_logo

Lisans Hazırlık Programı

 

LİSANS HAZIRLIK PROGRAMI GENEL BİLGİLER

Öğrencilerimiz üniversitemize kabullerinin ardından bir İngilizce Yeterlik Sınavı’na (GTU PROFICIENCY EXAM) alınırlar. Bu sınavda 100 üzerinden 60 (CC) barajını aşamayan öğrenciler bir yıl süreli hazırlık programına devam etmek zorundadırlar.

Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerimiz Seviye Tespit Sınavı’na alınırlar ve buradaki başarı durumlarına göre kurlara ayrılırlar (A Level, B Level ve C Level olarak)

Hazırlık Bölümü eğitimi bir sene sürmektedir ve her kur için program içerikleri program hedeflerine göre belirlenir. 

Öğrencilerimize her kur içinde çeşitli sınavlar uygulanmaktadır. Bu sınavlar güncellenen eğitim çıktılarına göre farklılık gösterebildiği için her akademik yılın başında öğrencilerimize duyurulmaktadır.

 Her bir dönem için yüzde 85 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devamsızlık bir dönem ile sınırlıdır ve o dönem içinde kullanılmayan devamsızlıklar bir sonraki döneme aktarılmaz. Devamsızlık sınırını aşan  öğrenciler hem derslere hem de dönem içinde yapılacak olan sınavlara ve LİST (PROFICIENCY) sınavına girme haklarını kaybederler. Ancak sonraki  LİST sınavlarına katılabilirler.

Öğrencilerimiz üniversitemize kayıtlarını takiben Eylül ayı içerisinde yapılan LİST sınavına herhangi bir koşul olmadan girebilirler. Ancak bulundukları akademik yıl içerisinde yapılan Haziran LİST sınavına girebilmek için öğrencilerimizin her iki dönemin toplam not ortalamasının 65 ve üzeri olması ve devamsızlıktan kalmamış olması gerekmektedir. Akademik yıl sonu ortalamasının hesaplanmasında ilk dönem ve ikinci dönem yapılan sınavların ağırlıkları güz dönemi için yüzde kırk, bahar dönemi için yüzde altmıştır. 

Daha fazla bilgi için yönergemizi inceleyebilirsiniz.