gtu_logo

Enstitü Kurulu

     

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT

Müdür

Doç. Dr. Sibel TOKDEMİR ÖZTÜRK

Müdür Yrd.

 

Doç. Dr. Serhat ERAT

Müdür Yrd.

Anabilim Dalı Başkanları

 

Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR

Bilgisayar Mühendisliği 

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ

Çevre Mühendisliği

Prof. Dr. Ferit ÇAKIR

İnşaat Mühendisliği 

Prof. Dr. Oğuz KUCUR

Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Fevzi Necati ECEVİT

Fizik  

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Harita Mühendisliği

Doç. Dr. Kemal SARICA

Endüstri Mühendisliği 

Prof. Dr. Serap BEŞLİ

Kimya

Prof. Dr. Alp Er Şevki KONUKMAN

Makine Mühendisliği 

Prof. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Prof. Dr. Mansur İSGENDEROĞLU

Matematik

Prof. Dr. Kutlu Sevinç KAYIHAN

Mimarlık

Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik   

Doç. Dr. Reyhan YILDIZ

Şehir ve Bölge Planlama

Prof. Dr. Muhammet UZUNTARLA

Biyomühendislik 

Prof. Dr. Ercan ÖZDEMİR

Kimya Mühendisliği 

Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI

İşletme

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA

İktisat

Prof. Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU

Strateji Bilimi

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Ulaşım Teknolojileri

Prof. Dr. Fikret YILDIZ

Nanobilim ve Nanomühendislik

Prof. Dr. Mehmet Salim ÖNCEL

Yer ve Deniz Bilimleri

   
Doç. Dr. Ali Murat SOYDAN

Enerji Teknolojileri

Doç. Dr. Ümit Barış KUTMAN

Biyoteknoloji

Doç. Dr. Serdar KARA

Savunma Teknolojileri

Neriman UĞUZ

Enstitü Sekreteri (Raportör)