gtu_logo

Yönetim

  1. Enstitü Müdürü


Prof. Dr.Salih Zeki İMAMOĞLU

Tel:(262)605 14 58

 imamoglugtu.edu.tr

Enstitü Müdür Yardımcısı

        

    Doç. Dr. Serhat ERAT 

       Tel:(262)605 14 52
        eratgtu.edu.tr

 

 

İdari Personel
Erdal AKGÜNEY (Enstitü Sekreteri V.) (262)605 12 44   eakguneygtu.edu.tr
 
Beyza ÖZEN  (Bilgisayar İşletmeni) (262)605 12 55   bozengtu.edu.tr
  İlknur ÇADIRLI (Memur) (0262) 605 12 42 icadirligtu.edu.tr
Dilek ÖZTÜRK (Bilgisayar İşletmeni) (0262) 605 12 42 dilek.ozturk@gtu.edu.tr
Adnan KARTAL (Teknisyen) (0262) 605 12 53 adnan.kartal@gtu.edu.tr