Regulations

Click here for Regulations and  Directives (Undergraduate)

Click here for Regulations and Legislations (Graduate)

Click here for Directives and Guidelines 

  • "Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi" için YÖ-016
  • "Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları Yönergesi" için YÖ-017
  • "Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi" için YÖ-018    ibarelerini seçiniz