gtu_logo

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)


Gebze Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan 25.12.2017 yayın ve 10.08.2022 revizyon tarihli YÖ-0043 numaralı GTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi kapsamında faaliyet göstermektedir.

GTÜ BAP Koordinatörlüğü, GTÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan ve sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuatlar doğrultusunda değerlendirilmesi, kabülü ve desteklenmesi, proje destek süresince ilgili hizmetlerin yürütülmesi, projelerin mali ve bilimsel gelişiminin izlenmesi ve projelerin sonuçlanması işlemlerini takip eder.

Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcılığı ve Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde, Gebze Teknik Üniversitesi’nin misyonuna ve Araştırma Üniversitesi hedefleri ve önceliklerine uygun olarak Üniversitenin uzmanlıkları doğrultusunda bölge ve ülke kalkınma hedefleri ve ekonomisine katkıda bulunacak, toplumsal sorunlara çözüm getirecek, bilimsel araştırma ve Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalara ve lisansüstü tezlere destek vermeyi hedeflemektedir.

 


 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Desteklenmesi Uygun Görülen Gebze Teknik Üniversitesi 2024 yılı Araştırma Üniversitesi Destek Programı (ADEP) Proje Listesi

 

GTÜ Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Oranı Duyurusu

 

2023 Yılı Bilimsel Araştırma Proje Çağrısı Başvuru Sonuçları

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ