gtu_logo

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

 

GTÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DSİM), Üniversitemiz bünyesindeki araştırma birimlerinde görev alan öğretim elemanları tarafından Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin idari, mali ve teknik süreçlerini yasal mevzuata uygun ve GTÜ 2022-2026 Stratejik Planı’na uyumlu olarak yürütmek misyonuyla  hizmet vermektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. Maddesine istinaden, 18.06.2020 tarih ve 31159 sayılı Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İŞletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 12.11.2021 tarih ve 31657 sayılı Gebze Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yönetmeliği yanısıra Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

GTÜ DSİM’nin amacı, Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan eğitim-öğretim ve bunları katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla, Üniversitemizin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ihtiyaç fazlası ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmetlerin üretim veya satışını ilgili mevzuata uygun şekilde yönetebilmektir. GTÜ’nün yetkin olduğu konularda  GTÜ bünyesindeki öğretim elemanları tarafından DSİM çerçevesinde yürütülebilecek olan faaliyetler şunlardır:
 

  1. Üniversitemiz altyapısı kapsamında, Endüstriyel Hizmetler Ofisi Koordinatörlüğü (GebzeLAB) web sayfasında güncel fiyatları listelenmiş olan çeşitli test ve analiz çalışmaları yürütmek,
  2. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda ve Üniversitemiz faaliyet alanlarına uygun Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Projeleri hazırlamak, bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,
  3. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda ve Üniversitemiz faaliyet alanlarına uygun şekilde bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, danışmanlık ve benzer hizmetler yapmak, kurslar açmak, seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,
  4. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda Üniversitemiz faaliyet alanlarına uygun danışmanlık, plan, fizibilite çalışması, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluk test, teknik bakım, teknik rapor, yazdırma ve numune baskı, yazılım geliştirme, tasarım, İlk örnek geliştirme, istenen özelliklerde malzeme/ürün geliştirme, bilinen ürünlere yeni fonksiyonlar kazandırma veya özelliklerini iyileştirme, görüntüleme, proje değerlendirme ve psikometrik ölçümleme hizmetler yapmak,
  5. 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6676 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca 2547 sayılı kanunun 58. Maddesine ek yapılan (k) fıkrası çerçevesinde yapılacak olan araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projelerini yürütmek


GTÜ DSİM, yukarıda sayılan faaliyetlerden elde edilen gelir ve giderlerin sorunsuz bir şekilde yönetimi yanısıra, öğretim elemanlarının söz konusu faaliyetler hakkında doğru ve yerinde bilgilendirilmesi için çaba sarfetmektedir.