Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

 

 

 

      Gebze Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 1994 yılında 05.07.1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58. Maddesine uygun olarak kurulmuştur. Temel Fonksiyonu, Üniversitemize bağlı birimlerin çalışma alanlarının gerektirdiği araştırma uygulama faaliyetleri neticesinde üretim ve hizmetlerde bulunarak gelir elde edilecek faaliyetlerde bulunmaktır.

            Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Yükseköğretim Kurumları ve kurum dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak.
  • Analiz, ölçme, deney, muayene, teknik ve kalite kontrol, standartlara uygunluğun tetkiki,  ölçü ayarı, bilgi işlem organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve benzeri hizmetleri ile ilişkin uygulamaları yapmak.
  • İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum