Genel Bilgiler

  

  

1992 yılında kurulan Gebze Teknik Üniversitesi'nin 5 fakültesinden biri olan Temel Bilimler Fakültesi; Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji - Genetik bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerde temel bilimler üzerine eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Ülkemizin ihtiyacı olan araştırıcıları yetiştirmek ve dünya ile entegrasyonu sağlamayı hedefleyen araştırmalar yapılması amacı hedeflenmiştir.

---oooOOOooo---

Vizyon:

 GTÜ Temel Bilimler Fakültesi, fizik, kimya, matematik ile moleküler biyoloji ve genetik alanlarında bilgili, araştırma ve analitik düşünce ile disiplinlerarası çalışma becerisine sahip, bölgemizin ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik sorunlarının farkında ve rekabetçi bir dünyada bunlara çözüm getirebilecek kapasitede insan gücü yetiştirerek bilimde ve teknolojide öncü olacaktır.

Misyon:

 Fakültemiz, temel bilimler alanında yeni bilgiler üretmek ve uygulamanın yanısıra, eğitim ve akademik araştırmalar aracılığı ile bu bilgilerin yayılmasını sağlamayı özgörevi olarak benimsemiştir.

---oooOOOooo---

Temel Bilimler Fakültesi'nde 1994 yılından bu yana Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji - Genetik bölümlerinde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra, 2001 yılından itibaren Fizik ve Matematik bölümlerinde, 2010 yılından itibaren Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde dört yıllık lisans programı da yürütülmeye başlanmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla Kimya Bölümüne lisans öğrencisi alınmaya başlanılmıştır.

Lisans veren Bölümler

Devam eden öğrenci

Fizik

125

Kimya

 67

Matematik 

300

Moleküler Biyoloji ve Genetik

424

Eğitim öğretim programlarımız %100 İngilizce’dir.

Temel Bilimler Fakültesi

FİZİK

KİMYA

MATEMATİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Toplam

Profesör

14

17

6

10

47

Doçent

4

4

10

3

21

Dr. Öğretim Üyesi

8

5

5

7

25

Araştırma Görevlisi

15

23

13

14

65

Öğretim Görevlisi

6

8

1

3

18

 Toplam

47

57

35

37

176

 

Fakültemizde sözleşmeli 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere 7 adet yabancı uyruklu öğretim elemanı ders vermekte ve araştırmalara katılmaktadır. Yukarıdaki listeye ek olarak, Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup Fakültemizde görevlendirilen Matematik Bölümünde 1  ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde 1 olmak üzere toplam 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 

Temel Bilimler Fakültesi’nde kadrolu 19 adet idari personel bulunmaktadır. Diğer birimlerden fakülte, fakülteden diğer birimlere görevlendirmeler sonucunda;   1 Fakülte Sekreteri, 2 Şef, 2 Mühendis, 1 Fizikçi, 1 Veteriner, 5 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 3 Tekniker, 1 Teknisyen ve 1 Laborant olmak üzere toplam 19 personel görev yapmaktadır.

Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde 2 Anfi, 37 Sınıf, 2 Bilgisayar Laboratuvarı ve 39 Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Araştırma Laboratuvarları ileri düzeyde araştırmalar yapmaya uygun donanımlara sahiptir.

Geçen 31 yıl içinde Temel Bilimler Fakültesi Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesine, ülkenin kalkınmasına, çağdaş düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasına önemli katkılar yapmanın gayreti içinde olmuştur. Bu gayretini uluslararası saygın dergilerde yaptığı yayınlarla belgelemiş ve Üniversitemizin en üretken fakültesi konumuna gelmiştir. 

(Güncelleme: 16.03.2023)

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum