gtu_logo

Sanayi İşbirliği

 

 

Hızla gelişen güçlü bir endüstrinin ön koşulu olarak yeni teknolojilere ve bunları üretecek insan gücüne duyulan gereksinimle, klasik üniversitelerden farklı bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTU), seçilmiş alanlarda yüksek teknoloji üretimine katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar yapılmakta, öğretim elemanı ve araştırmacılar yetiştirilmektedir.

GTU-Sanayi İşbirliği Programı, Enstitü’nün güçlü ve modern alt yapısını yakın çevresinde yer alanlar başta olmak üzere, ülke sanayi kuruluşları ile paylaşmak; iş birliği içinde çalışarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak; katma değeri yüksek Ar-Ge çalışmaları yapmak; üretilen ortak projeler eliyle Türk Sanayi’nin rekabet gücünü yükseltmek ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılmıştır. 

 

Sanayi İş Birliği Linkleri

Bütün Patentler (US-Jap-EU) veritabanı 
ABD Patentleri, 1790'dan beri 
Türk Patent Enstitüsü 
Türk Patent Arama Sitesi (patentofisim) 
Türk Patent Arama Sitesi (abp) 
Teknoloji Geliştirme Vakfı 
KOSGEB 
GOSB 
İMES Sanayi Sitesi

Diğer Linkler 

Manufacturing Network (Üretim Ağı) 
KOBINET Bilgi Bankası 
UC Teknloji Transfer bürosu 
The Kept University - (Atlantic Online)