gtu_logo

Yayınlar


WEB of SCIENCE veri tabanına göre 1993-2024 yılları arasındaki yayın sayıları. Grafik sunum, ilgili veri tabanında Gebze Teknik Üniversitesi olarak arama sonucunda elde edilmiştir.

 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine göre yayınlar (7809 yayın). Gebze Teknik Üniversitesi WEBofSCIENCE veri tabanı taramasından elde edilen veriler sunulmuştur. 2.149 kayıt (%27,520) analiz edilen alanda veri içermemektedir