Psikoteknik laboratuvarı

Laboratuvar İsmi Psikoteknik laboratuvarı 
Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Meral ELÇİ
İlgili Bölüm İşletme Fakültesi
İşletme bölümü
Telefon 0262 605 14 22
Adres Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Yerleşkesi 
İşletme Fakültesi, No:101 41400
Gebze/KOCAELİ
Laboratuvar Çalışanları Doç. Dr. Meral ELÇİ 
Genel Bilgi AMACIMIZ, GTÜ - Sanayi İşbirliği Programı ile Psikoteknik laboratuvarımızın güçlü ve modern alt yapısını ülkemiz sanayi kuruluşları ile paylaşmak, iş birliği içinde çalışarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve Türk Sanayi’nin rekabet gücünü arttırmaktır.

HEDEFLERİMİZ
Yakın gelecekte gerçekleştirmek istediğimiz en önemli hedefimiz, trafik psikolojisi alanında da hizmet vermektir. Bu kapsamda, trafikte hata ve ihlaller sonucu elinden ehliyeti alınmış sürücülerin yetersizlik ve dikkatsizlik düzeylerinin sayısal verilerle ölçümlenmesi amaçlanmıştır. Yenilenen laboratuvarımızla, bireylerin sürücülük açısından yeterlilikleri değerlendirilebilecektir. Bu değerlendirmeler için ihtiyaç duyulan altyapı şimdiden hazırlanmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:
Laboratuvarımızda, hem mavi yaka hem de beyaz yaka eleman seçiminde şu alanlarda yönetici ve kurumlara objektif veriler sunulmaktadır:
1. İşe alım ve yerleştirme: İşe yeni alınacak olan adayların özellik ve yeteneklerine uygun işlere yerleştirilmesinde,
2. Tarama Çalışmaları: Kurumlara mevcut personelleri arasında gelişme potansiyeli olanların belirlenerek yetenek ve lider havuzunun oluşturulmasında, değişen ve gelişen şartlara uyumlarının, yeterli ve yetersiz yönlerinin saptanmasında
3. Yükseltme, terfi ve rotasyon kararlarının alınmasında: Testlerimiz, uygun noktaya uygun çalışanın yükseltilmesi/rotasyon gibi kararların alınmasında da sayısal veriler sunarak, insan kaynakları uzmanlarına kolaylık sağlar.

Bütün bu hizmetlerin dışında uygulamalarımızdan yararlanabileceğiniz diğer alanlar ise şunlardır:
Yöneticilerin ve profesyonellerin kişilik özelliklerinin tanımlanmasında
Bireysel farkındalık kazanmada
Çalışanların ilgi, tutum ve değerlerinin belirlenmesinde
Çalışan memnuniyetinin ve sadakatinin belirlenmesinde
Bireylerin sürücülük açısından değerlendirmesinde
İş kazalarının önlenmesi için yetenek ve becerilerin ölçülmesinde psikoteknik yöntemlerle sizlere yardımcı olabiliriz.
Yapılan Uygulamalar I. BİLGİSAYARLI TESTLER
DT - TEPKİ HIZI VE KALİTESİ TESTİ
Bu test, karmaşık, çoklu uyaranlı ve çoktan seçmeli bir tepki testidir. Sürekli olarak gelen ve hızla değişen görsel ve işitsel uyaranlar karşısında, kişinin; tepkisel stres toleransını, dikkat bozukluklarını, tepki hızını ve kalitesini ölçer.
SİNYAL -TAKİP SEÇİCİ DİKKAT/DİKKAT DÜZEYİ TESTİ
Uzun süreli seçici dikkatin, yani görsel uyaranlar arasından kritik uyaranları ayırt edebilme yeteneğinin ölçülmesini sağlayan bir testtir.
LVT GÖRSEL SÜREKLİLİK TESTİ
Hedefe yönelik görsel algılamanın ölçüldüğü bir algılama testidir. Görsel algılamada sürekliliği ve seçici dikkati ölçen bu test yetişkinler için tasarlanmıştır.COG SÜREKLİ DİKKAT VE PROBLEM ÇÖZME TESTİ
Seçici dikkati ve konsantrasyonu ölçmek amacıyla uygulanan bir genel performans testidir.
TAVTMB TAKİSTOSKOPİK TRAFİK ALGI TESTİ
Kısa sürelerle gösterilen trafikle ilgili görüntüler sonrasında, görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçer. Hem trafik psikolojisi hem de beyaz yakada kullanılmaktadır.
FVW SÜREKLİ GÖRSEL FARK ETME BECERİSİ TESTİ
Somut-soyut, sözel-sözel olmayan, anlamlı-anlamsız olmak üzere üç ana kategoride şekiller ve kelimeler cevaplayıcıya sunulmakta ve ekrana gelen uyaranın daha önce gösterilip gösterilmediği sorulmaktadır. Güvenlik görevlileri, kalite kontrol sorumluları, teknik çalışanlar ve bilgisayar programcılarının seçimine yönelik test bataryaları için uygun bir testtir.
VIGIL SEBAT DEĞERLENDİRME TESTİ
Uyaranların düşük seviyede olduğu monoton ortamlarda, yüksek seviyede dikkat göstermek ve sürekli takip/gözlem yapmak durumunda olan kişilerin sebat ve dikkat performansını ölçer.
DAKT FARKLI DİKKAT TESTİ
Algılamanın hız ve doğruluğunu ölçen, sözel olmayan bir özel yetenek testidir. Hem sekreter veya ofis elemanlarına, hem de örneğin tekstil sektöründe, iki farklı şeyi mukayese etmek durumunda olan çalışanlara uygulanabilir.
İKİ EL KOORDİNASYON TESTİ
İki elin koordinasyonu ile bir noktayı belli bir yol üzerinde ilerletmeyi gerektiren bir süreç bulunmaktadır. Bu süreç sonucunda, kişinin görsel - motor koordinasyonu (el-göz ve el-el koordinasyonu) ölçülür. Ayrıca, sağ ve sol el için de doğruluk ve hızlılık ölçümleri hesaplanarak karşılaştırma yapılabilmektedir. Makinist, vinç operatörü, laborant gibi çalışanlara uygulanan bir testtir.

MLS MOTOR PERFORMANS SERİSİ – İNCE MOTOR BECERİLERİ DEĞERLENDİRME TESTİ
Dar alanlar içinde küçük objeleri, hedef alanlara hatasız yerleştirebilme, elleri titremeksizin hassas uygulamalar yapabilme gibi özellikleri ölçümler. MLS Motor Performans Serisi, 6 farklı ince motor beceri faktörünü ölçmektedir:
 Elin sabitliği,
 El - kol hareketlerinin uyumu
 El ve Parmak becerisi
 El - kol hareketlerinin hızı
 Bilek ve parmak hızı
 Hareketin hedeflenmesi


İİB İKİLİ İŞLEM BECERİSİ TESTİ
Sürüş gerçekleştirilirken aynı anda çevresel algılama yapabilme becerisini ölçer. Test, adayın dikkatini, karşısında yer alan bir göreve, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı esnada, sağdan ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kuruludur.
HMT - HIZ MESAFE TAHMİN TESTİ
Adayların, uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arasındaki mesafeyi tahmin edebilme becerisi ölçümler.

II. ALETLİ TESTLER
B101- BONNARDEL’İN KÜPLERİ-SOMUT ZEKA TESTİ
İş görenlerin somut (pratik) zeka düzeylerini ölçümleyerek, kaza yapma eğilimlerini değerlendirir.

B19-İKİ EL VE GÖZÜN KOORDİNASYONU TESTİ
Önceden belirlenmiş bir hızda gerçekleştirilmesi gereken bir işte testi alan kişinin el- göz koordinasyonunun ölçülmesini sağlar.
BOS-SUNİSOİDAL EL VE PARMAK BECERİSİ TESTİ
El ve parmak hareketlerdeki titizliğin ve keskinliğin ölçümünü sağlar. Özellikle ince ve kaba kas kontrolü gerektiren işler* için kullanılmaktadır.
BOS-OMEGA EL BECERİSİ TESTİ
El hareketlerindeki koordinasyonu ve keskinliği ölçen bu test, adayı hız-dikkat karmaşası içine sokar. Hareketlerin kontrolü, düşünmeden hareket etme eksikliği ve ileriyi düşünerek davranma gibi beceriler bu testte performansı önemli ölçüde belirler.

PRG BASİT REAKSİYON ZAMANI TESTİ
Görsel ve işitsel algılama, işleme, motor tepkiler gibi bilişsel süreçlerin hızını ölçen bir testtir. Bu cihazla, reaksiyon zamanının mili-saniyeler bazında ölçülebilmesi mümkündür.
PRG KARMAŞIK REAKSİYON ZAMANI TESTİ
Reaktif stres toleransını, dikkat bozukluklarını ve hızla değişen sürekli görsel ve işitsel uyaranlar karşısındaki reaksiyon hızını ölçen bir testtir.
VTE-GÖRME TESTİ
Görsel yeterlilik veya yetersizliklerin hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için testlerin tümü tek bir alette toplanmıştır.

III. KAĞIT- KALEM TESTLERİ
PM38-RAVEN’İN STANDART GELİŞİM MATRİSLERİ ZEKA TESTİ
Ortalama kapasiteye sahip bireylere yönelik; tümdengelim yoluyla düşünebilmeyi ölçen sözel olmayan bir genel zeka testidir.

PMA-RAVEN’İN İLERİ GELİŞİM MATRİSLERİ ZEKA TESTİ
Tümdengelim yoluyla düşünebilmeyi ölçen, sözel olmayan bir testtir. PM38’in yeni bir versiyonu olan testte bazı yeni ve daha zor öğeler bulunmaktadır.
MGM PIRE’NİN ZEKA TESTİ
Mantık yürütmenin, esnekliğin ya da dar görüşlülüğün derecesini, zekanın analitik yapısını değerlendirebilen nümerik bir zeka testidir.

KR34-KOUTEYNIKOFF’UN NÜMERİK SERİLER ZEKA TESTİ
11 yaş ve üstü bireylere uygulanabilen 25 dakikalık bir nümerik zeka testidir. Muhasebe elemanı, stok takip elemanı, banka gişe elemanı, satış işleri, bilgi giriş elemanı, ofis makineleri operatörü, sekreter, sigorta satış elemanı gibi temel matematik yeteneğinin öne çıktığı pozisyonlar için kullanılmaktadır.
KR26-KOUTEYNIKOFF’UN DESEN TAMAMLAMA SERİLERİ ZEKA TESTİ
Kuralları keşfedebilme yeteneğini ölçer.
QMF-BAŞARI MOTİVASYONU TESTİ
Bireylerin çalışmalarını yönlendirme yöntemini ölçümlemekte olup başarı motivasyonları hakkında objektif sonuçlar sağlar. Testin, 3 alt boyutu bulunmaktadır: başarı ihtiyacı, kontrol odağı ve zaman yönetimi.
Cihazların listesi Bilgisayarlı testler

1. DT Tepki Hızı ve Kalitesi Testi
2. LVT Görsel Süreklilik Testi
3. COG Sürekli Dikkat ve Problem Çözme Testi
4. 2 EL İki El Koordinasyon Testi
5. MLS Motor Performans Serisi/İnce Motor Becerileri Değerlendirme Testi
6. FVW Sürekli Görsel Fark Etme Becerisi
7. VIGIL Sebat Değerlendirme Testi
8. DAKT Farklı Dikkat Testi
9. İİB İkili İşlem Becerisi Testi
10. HMT Hız Mesafe Tahmin Testi
11. TAVTMB Takistoskopik Trafik Algı Testi
12. SİNYAL-TAKİP Seçici Dikkat/Dikkat Düzeyi Testi

Aletli Testler

1. B101 Bonnardel’in Küpleri/Somut zeka Testi
2. B19 İki El ve Gözün Koordinasyonu Testi
3. BOS Sunisoidal El ve Parmak becerisi Testi
4. BOS Omega El Becerisi Testi
5. PRG Basit Reaksiyon Zamanı Testi
6. PRG Karmaşık Reaksiyon Zamanı Testi
7. VTE Görme Testi

Kağıt Kalem Testleri

1. PM38 Raven’in Standart Gelişim Matrisleri Zeka Testi
2. PMA Raven’in İleri Gelişim Matrisleri Zeka Testi
3. MGM Pire’nin Zeka Testi
4. KR34 Kouteynıkoff’un Nümerik Seriler Zeka Testi
5. KR26 Kouteynıkoff’un Desen Tamamlama Serileri Zeka Testi
6. QMF Başarı Motivasyonu Testi
Üretilen Projeler

Türk Standardları Enstitüsü, Kalite Kampüsü Bölge Müdürlüğü 2000–2001

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. Ve Tic.A. Ş. 2001–2012

Steril Sağlık Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. 2002–2010

Teknik Grup-Teknik Empirme A.Ş. 2002

Paşabahçe Cam San. Ve Tic A.Ş. 2002

Maltepe Belediyesi 2004

Rıch Travel Company 2004

Medlıne Alarm Sağlık Hizmetleri A.Ş. 2004

Sultanbeyli Belediyesi 2010

Imerys Seramik Hammaddeleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti 2011

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum