Genel Bilgi


TÜRKÇE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı

- Öğrencilerin Türk dilinin tarihçesi ile ilgili temel bilgileri, gelişim ve değişim süreçlerini bilip

tanımalarını sağlamak

- Dilbilgisi ve imla kuralları ile noktalama işaretlerinin eksiksiz, hatasız kullanımını sağlamak

- Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini, kullanacakları düzgün, hatasız, akıcı ve etkili bir

Türkçe ile desteklemek

- Öğrencilere, topluluk önünde kendilerini ve birikimlerini yetkin biçimde ifade etme alışkanlığı

kazandırmak

- Sosyal, güncel, sanatsal veya bilimsel konuları konuşup tartışabilecekleri, duygu ve

düşüncelerini rahatça ifade edip paylaşabilecekleri bir platforma zemin oluşturmak

Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Bölüm Başkanı

- Lisans bölümlerinin talebi doğrultusunda, Türkçe dersini verecek öğretim elemanını

görevlendirmek

- Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek

- Yetkili organlar tarafından verilecek görevleri yerine getirmek


Sorumluluk: 
Bölümün eğitim, öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü

faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Rektörlük Makamına karşı

sorumludur.


Akademik Personel

- Dersin, bölümlerin belirlediği ders programı çerçevesinde zamanında ve verimli bir şekilde

yapılmasını sağlamak.

- Her öğretim yılı sonunda istenen faaliyet raporlarını hazırlamak

- Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrencilerden gelen ders

değerlendirme anket sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak

- Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek

- İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak

- Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak


 Sorumluluk: Bölüm Başkanına karşı sorumludur.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum