Kimyasal Teknolojiler Laboratuvarı I-II

Laboratuvar İsmi

Kimyasal Teknolojiler Laboratuvarı I-II

Laboratuvar Sorumlusu

Prof. Dr. H. Yıldırım ERBİL

yerbil@gtu.edu.tr

İlgili Bölüm

Kimya Mühendisliği Bölümü - Kimyasal Teknolojiler Anabilimdalı

Telefon

(262) 605 21 17

Adres

Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul Cad., 41400, Gebze, Kocaeli, Türkiye.

Laboratuvar Çalışanları

Arş. Gör. Eda Hazal BARAN

edabaran@gtu.edu.tr

Arş. Gör. Kaan YEŞİLOVA

kyesilova@gtu.edu.tr

Yasemin CANPOLAT

ycanpolat@gtu.edu.tr

Genel Bilgi

Kimyasal teknolojiler-I-II laboratuvarında özel uygulamaları olan polimerler sentezlenmekte veya satın alınan polimerler modifiye edilmektedir. Yapılan çalışmalar ince film kaplaması ve yüzeylerin karekterizasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Yüksek teknoloji ürün eldesinde kullanılacak nanokompozit materyaller geliştirilmekte, bunların eldesi için optimum şartlar ve yöntemler araştırılmaktadır.

Yapılan Uygulamalar

 • Çözelti ve emülsiyon polimerizasyon sistemlerinde polimer sentezi
 • Daldırma (dip coating) cihazı ile daldırma hızına ve kaplama sıcaklığına bağlı olarak 1-10 mikron arasında ince film kaplamaların yapılması
 • Sıvı CO2 içinde basınç altında polimerizasyon ve çok ince film kaplamaları yapılması
 • Langmuir Blodgett cihazı ile mono ve multi tabaka kaplamalar yapılması
 • Katı yüzeyler üzerinde denge, ilerleme ve gerileme temas açıları tayin edilebilmekte, serbest yüzey enerjisi tayini (KSV-CAM 200 Contact Angle Meter)
 • Sıvıların yüzey gerilimleri tayini (KSV-CAM 200 Contact Angle Meter ve KSV SIGMA 700 Tensiometer)
 • Toz halindeki katı partiküllerin temas açısı ve ıslatılabilirliği ölçümü (KSV SIGMA 700 Tensiometer)
 • Optik mikroskoplarla 50-1000x ve Stereo mikroskopla 7,5-110x büyültmelerde 2D yüzey topografileri ve yüzey profilometresi ile 50-1000x büyültme aralığında 3D görüntü alınması ve analizi
 • Malzemelerin çekme mukavemeti ölçümü (Maksimum çekme kuvveti ve % uzama değeri)
 • Soğuk veya sıcak iklimlendirme
 • İki telli -dört telli yöntemleri ile rezistans ölçümü

Cihazların listesi

 • Çözelti ve emülsiyon polimerizasyonu sistemleri
 • CO2 polimerizasyon sistemi (Thar Reactor) 
 • Kontrollü Daldırma Cihazı (Mekanik Dip Coater)
 • Döndürerek Kaplama Cihazı (Cookson Electronics P6700/Spin Coater)
 • Langmuir Blodgett Monotabaka Kaplama Cihazı (NIMA)
 • Kinematik Viskozimetre (Brookfield) 
 • Membran Osmometre (Gonotec/Osmamat 090)
 • Santrifüj (Hereaus CL)
 • Ultrasonik Banyo (Elmasonic E 30 H)
 • Temas Açısı Ölçüm Cihazı (KSV CAM 200 Contact Angle Meter)
 • Temas Açısı Ölçüm Cihazı (Attension Theta Contact Angle Meter)
 • Dinamik Tensiyometre (KSV SIGMA 700 Tensiometer)
 • Araştırma Mikroskobu (Nikon Eclipse LV 150L)
 • Stereo Mikroskop (Nikon SMZ 1500)
 • Optik Mikroskop ve 3D Profilometre (Nikon Eclipse LV 100D/ Symantec 3D)
 • Çekme Basma Test Cihazı (Devotrans BP D NN)
 • İklimlendirme Kabini (Memert)
 • Sourcemeter (Keithley 2400)
 • pH metre (Mettler Toledo S210-U)
 • Refraktometre (GreiNorm)

Üretilen Projeler

 • Tübitak 115M596, (2014-2016), Grafitten Elde Edilen Grafen Oksit ile Grafen İplik Üretimi, 313.236 TL.
 • Tübitak 112T813, (2013-2015), Poröz Polimer/Emdirilmiş Sıvı Çifti İçeren Buzlanmayı Önleyici Kaplama Sentezi ve Karakterizasyonu, 266.360 TL.
 • Tübitak 111M458, (2011-2012), Sıvı-CO2 Kullanarak Solventsiz Ortamda Floro(Met)Akrilat Polimerlerden Süper Yağ-İtici Yüzey Eldesi, 24.330 TL.
 • Tübitak 110M181, (2010-2012), Mikro/Nano Desenli Heterojen Yüzeylerin Sentezi ve L1210 Lösemi Hücrelerinin Seçimli Adsorpsiyonunda Kullanılması, 238.880 TL.
 • Avrupa Birliği (EC)-AMBIO-NMP4-CT-2005-011827, (2005-2010), Biyolojik Kirliliği Önleyici Nanoyapılandırılmış Yüzeylerin Geliştirilmesi, 276.000 EUR.
 • Tübitak, 104M360, (2005-2008), Süperkritik Karbon Dioksit Çözücüsü Kullanarak Kendini Temizleyen ve Yenileyen Süperhidrofobik Yüzeylerin Sentezi, 149.940 TL.

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum