Fosfazenler Kimyası Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvar İsmi

 Fosfazenler Kimyası Araştırma Laboratuarı

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Adem KILIÇ

İlgili Bölüm

 Kimya 

Adres

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, P.K. 141 41400, Gebze/KOCAELİ

Laboratuvar Çalışanları

Prof. Dr. Adem Kılıç
Prof. Dr. Serap Beşli
Doç.Dr. Aylin Uslu 
Prof.Dr. Serkan Yeşilot
Doç.Dr. Hanife İbişoğlu
Doç.Dr. Gönül Yenilmez Çiftçi
Yrd. Doç.Dr. Ferda Hacıvelioğlu
Yrd. Doç. Dr. Elif Okutan

Ar. Gör. Dr. Şule Şahin Ün
Ar. Gör. Dr. Esra Tanrıverdi Eçik 
Uz. Dr. Bünyemin Çoşut
Doktora Öğrencileri: Arş. Gör. Seda Çetindere, Arş. Gör. Hüsniye Ardıç, Uz. İlker Ün, Elif Şenkuytu, Özlem Gırgıç
Yüksek Lisans Öğrencileri: Ömer Faruk Çiftbudak, Elif Özcan, Şükriye Yılmaz, Elif Büşra Çelebi, Elif İncir

Genel Bilgi

Amaç ve Hedefler: 

Bu çalışma grubunda endüstriyel uygulamalarda (örneğin LED, PEM FC, Solar Cells vb.) kullanımı mümkün olduğu düşünülen yeni fosfazen bileşiklerinin sentezi, bunların yapılarının, özelliklerinin ve uygulama alanlarının belirlenmesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.
Araştırma alanları:
- Yakıt hücrelerinde kullanılabilecek, yüksek sıcaklıklarda yüksek proton iletkenlik sağlayabilecek asit sübstitüe ariloksifosfazen (PF) polimerlerinin sentezi ve nemsiz ortamdaki iletkenlik ve membran özelliklerinin belirlenmesi, yeni hibrit kopolimerlerin sentezi ve nemsiz ortamdaki iletkenlik özelliklerinin incelenmesi.
- Nanomakinelerin (moleküler makinelerin) önemli bir sınıfını oluşturan rotaksanları sentezi ve elektrokimyasal özelliklerinin incelemesi.
- Potansiyel biyolojik aktif moleküller olabileceği düşünülen yeni tip tamamen sübstitüe spermin köprülü siklofosfazfazen bileşiklerinin sentezi.

- Potansiyel biyolojik aktif moleküller olarak düşünülen floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerini sentezi ve in vitro ortamda tümör hücrelerine (meme kanseri hücresi) karşı anti-tümör özelliklerinin incelenmesi.
- Organik ışık yayan cihazlarda kullanabilecek halkalı fosfazen çekirdekleri içeren konjuge piren türevi dendrimerik bileşiklerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi.
- Floresan özellik gösteren aminofosfazen bileşiklerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi.
- -Ph, -SPh, -OPh, -NHPh grupları içeren siklotrifosfazen türevlerinin 4-izopropilanilin ile reaksiyonlarının incelenmesi ve elde edilecek bileşiklerin fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi.
- Uzun alkil zincirine sahip siklofosfazatrien türevlerinin çeşitli geçiş metalleri ile reaksiyonlarının incelenmesi.

Yapılan Uygulamalar

-Çeşitli halkalı fosfazen ve polifosfazen bileşiklerinin sentezleri ve yapılarının aydınlatılmaları,

- fotofiziksel/fotokimyasal özelliklerinin ölçülmesi,

-sıvı kristal özelliklerinin incelenmesi çalışmaları,

Cihazların listesi

 

Sentez sırasında kullanılan cihazlar:
-Heidolph ve BUCHI Marka Evaparatörler
-Manyetik karıştırıcılı ısıtıcılar
-Yapı aydınlatılmasında kullanılan cihazlar:
-NMR, FT-IR, UV-Vis, MS (MALDİ,ES VE APCI),Tek kristal X-Ray,flüoresans spektrofotometresi .

Üretilen Projeler

 “Boradiazaindasen Türevi Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi” BAP (BAP 2011-A-12) (2011-2013) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adem KILIÇ

“Metalli Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi” GYTE-BAP (2011-2012)
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serap BEŞLİ
“Bazı Rotaksan Komplekslerinin Sentezi ve Yapı İncelemeleri” TÜBİTAK (TBAG-111T042) (2012-2013) Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Aylin USLU
“Yeni Tip Aminosiklotrifosfazenlerin Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması” BAP (BAP 2011 - A – 17) (2011-2012)
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hanife İBİŞOĞLU
“Potansiyel Biyolojik Aktif Molekül Olabilecek Yeni Tip Tamamen Sübstitüe Spermin Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”
BAP(2011-A-04) (2011-2012) Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ
“Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Floresans, Biyolojik Aktivite Özelliklerinin Araştırılması” TÜBİTAK (TBAG-111T085) (2011-2013) Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ

“Halkalı fosfazen çekirdekleri içeren dendirimerik piren türevlerininin sentezi, termal kararlılıkları, fotofiziksel ve elektrolüminesans özelliklerinin İncelenmesi” TUBİTAK, (2010-2013)
Proje yürütücüsü Doç.Dr.Serkan YEŞİLOT

“Bazı Fosfazen Türevlerinin 4-izopropilanilin ile Reaksiyonlarının İncelenmesi” GYTE BAP-2011-A16 (2011-2012) Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Aylin USLU
“Fosfazen Esaslı Nemsiz Polimer Elektrolit Membranların Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Hücresi Uygulamaları”
TÜBİTAK (2010-2012)
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr.Ferda HACIVELİOĞLU

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum