Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi

 

Taşınır Mal Yönetimi Alt Biriminin Görevleri

 1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Konsolide Görevlisinin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm iş ve işlemleri yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak.
   
 2. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Muhasebe Yetkilisinin görev ve sorumlulukları dışında kalan ve Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemleri yapmak, yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
   
 3. Üniversitenin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre yapması gereken çalışmalara yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, bu süreçte ihtiyaç duyulacak eğitim hizmetlerini vermek ve koordinasyon görevini yürütmek.
   
 4. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak.
   
 5. İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına ve harcama yetkililerine Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Konsolide Görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek.
   
 6. Daire Başkanlığının Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütmesi gereken iş ve işlemleri takip ve koordine etmek.     
   
 7. Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


            

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum