İç Kontrol Alt Birimi


İç Kontrol Alt Biriminin Görevleri

 1. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
   
 2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
   
 3. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
   
 4. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
   
 5. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
   
 6. İç kontrol sistemi kapsamındaki diğer görevlerini yapmak
   
 7. İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
   
 8. İç ve dış denetim raporlarını izlemek, değerlendirmek.     
    
 9. Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.       

 

Taşınmaz Kayıt Servisi

 1. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerin düzenlenmesine yönelik olarak yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla başkanlığa verilen görevleri yürütmek. 
   
 2. İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına, harcama yetkililerine ve taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli birim ve personel ile alt birim yöneticisine servisin görevleri çerçevesindeki gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek.
   
 3. Alt birim yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.       


     

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum