Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi

Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Biriminin Görevleri:

 

1)    Stratejik yönetim ve planlama çalışmaları yapmak;

a)     İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

b)    Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturmak.

c)     Veri-analiz ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

d)    İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

2)    Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yürütmek;

a)     Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

b)    Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

c)     İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

3)    İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

4)    Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

5)    Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

6)    İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek.

7)    İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

8)    İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına ve harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

9)    Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

10)  Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

11)  İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

12)  İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

13)  İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

14)  Başkanlık birim faaliyet raporunu ve harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

15)  Stratejik Plan İzleme Raporu ve Stratejik Plan Değerlendirme Raporunu hazırlamak.

16)  Daire Başkanlığı web sitesinin yayınlama, güncelleme ve yenileme işlemlerini yürütmek.

17)  Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       


      

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum