Hizmetler

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 

-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek

-Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek
- Uygulama sırasında ödenek durumlarına göre harcamaları gerçekleştirmek ve izlemek

-Başkanlığa ait Taşınır Mal işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek

-Araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek

-Birim Arşiv Hizmetleri

SUNULAN HİZMETLER
Yıl içerisinde gerçekleştirilen rutin hizmetler
-Ayın 10 una kadar aylık akademik(Rektörlük) ve idari personelin maaşlarının yapılması (Bütün yıl)
-Onay, Piyasa araştırması, Satınalma, Karar, Ayniyat ve Tahakkuk İşlemleri(Bütün yıl)
-Yurtdışı Alımlarla İlgili Akreditif izni alınması, kredi açılması ve kapatılması işleri(Bütün yıl)
-Yasal Mevzuat Takibi (Bütün yıl)
-İhale İşlemleri(Bütün yıl)
-Ayın 12 sine kadar aylık Sürekli İşçi ücretlerinin ödenmesi (Bütün yıl)
-İlan İşlemleri(Bütün yıl)
-Yazışmalar(Bütün yıl)
-Evrak Kayıt(Bütün yıl)
-Arşiv Hizmetleri (Bütün yıl)
-İhalele işlere yönelik takipli hakediş ödemeleri((bütün yıl)
-Akademik(Rektörlük) ve İdari Personelin Yolluk ve Katılım Ödemeleri (Bütün yıl)
-Akademik(Rektörlük) ve İdari Personelin Sürekli görev yolluğu, Ölüm Yardımı vesair personel ödemeleri (Bütün yıl)
-Her ayın 25 ine kadar Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personelin SGK Bildirimlerinin ve Ödemelerinin yapılması (Bütün yıl)
-Akademik(Rektörlük) ve İdari Personelin kişi borçlarının takibi (bütün yıl)
-Birim Arşiv İşlemleri(bütün yıl)
-Kurum Personelinin SGK girişlerinin yapılması

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum