Personel

Bülent ÇETİN Daire Başkanı  (262) 605 11-52 bulentcgtu.edu.tr
Abdülhamit ALTAY Şube Müdürü (262) 605 11-84 altaygtu.edu.tr
Yasin ÖZ Şube Müdürü (262) 605 11-69 yasinozgtu.edu.tr
  Murat  ÇANKAYA Şube Müdürü (262) 605- 20 02 cankayagtu.edu.tr 
  Ertuğrul  ORAL Bilgisayar İşletmeni (262) 605 16-55 eoralgtu.edu.tr 
Ercan GÜMÜŞ Bilgisayar İşletmeni (262) 605 11-62 egumusgtu.edu.tr
  Yılmaz  SÜLEK Bilgisayar İşletmeni  (262) 605 12-00 yilmazgtu.edu.tr 
  Metin  KÜÇÜK Bilgisayar İşletmeni (262) 605 18 41 metingtu.edu.tr 
Süreyya KÖÇ ÜST Bilgisayar İşletmeni (262) 605 -11 79  sureyyakocgtu.edu.tr
Cihan AKDENİZ Bilgisayar İşletmeni (262) 605 11-64 cihanakdenizgtu.edu.tr
Nilgün ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni 0 262 605 -11 80 nilgunsahin@gtu.edu.tr
Şahika HANCI Diş Hekimi (262) 605 11-59 shancigtu.edu.tr
  Lütfi  YAPICI   Psikolog (262) 605 - lyapicigtu.edu.tr 
Mehmet AYDIN Teknisyen (262) 605 11 70 mehmetaydingtu.edu.tr
  Meryem   POLAT         Hizmetli (262) 654 -11 60 meryemdgtu.edu.tr
Şerife POLAT Hizmetli (262) 605  16 55 serifepolatgtu.edu.tr
Melike ALTIN Hizmetli (262) 605 20 02 --
Cihan GÜLER Hizmetli 262 605 21 29 c.guler@gtu.edu.tr
Ahmet EMİR Teknisyen (262)605 21-29  aemirgtu.edu.tr
Orhan BİLGİLİ Sürekli İşçi (262)654 18 41 --