gtu_logo

Hizmetler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; Üniversite içerisinde network ve bilgisayar alt yapısının oluşturulması, Web sayfasının yapılması, üniversiteye bağlı birimlerin satın almak istedikleri bilgisayar ve çevre birimleri için satın alma teknik şartlarının oluşturulması, Üniversiteye bağlı birimlerin gereksinmelerini karşılayacak programlar üretmesi veya bu birimlerde kullanılabilecek paket programları temin edilmesi, bu programların kullanımı hakkında eğitim verilmesi gibi görevleri yürütmektedir. 

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım Destek Grubu, GTÜ demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını yapar.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı GTÜ'ye ait lisanslı programlar dışında kesinlikle program yükleyemez ve BİM' in bilgisi dışında yüklenmesinden de sorumlu tutulamaz. Bu tür programlar için herhangi bir destek veremez. Yeni kurulum durumunda standart olarak bilgisayarın konfigürasyonuna uygun bir işletim sistemi, bu işletim sistemi altında kullanılacak bir ofis paket programı ve bir antivirus programı yüklenir.
Donanım Destek Grubu, Intranet kurulumuna yardımcı olur ve sistemin sürekliliğini sağlar.
Herhangi bir arıza durumunda bilgisayarda meydana gelebilecek dosya ve program silinmesinden Donanım Destek Grubu personeli sorumlu değildir. Kullanıcılar kendi yedeklerinden sorumludurlar.
Donanım Destek Grubu'nun verdiği hizmetler kısaca işletim sistemi kurulumu, ofis paket programı kurulumu (word, excel, powerpoint, accsess, ciltçi), antivirus programı kurulumu, bilgisayar ve çevre birimleri'nin işletim sistemine tanıtılması olarak sıralanabilir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Destek Grubu, Birimlerin istekleri doğrultusunda yazılım geliştirir ve kullanıma sunar. İhtiyaç halinde birimlere Paket Programlar alınmasını sağlar.

 

Teknik ve İdari Hizmetler Birimi

Üniversitemizdeki bilgisayar sistemlerine teknik servis vermek amacıyla çalışmaktadır.

Görevleri: 

Kişisel bilgisayarların ve yazıcıların kurulması, yazılımların yüklenmesi, network vb. ayarlarının yapılması , kullanıma hazır hale getirilmesi ve devreye alınması.
Arıza kayıt servisi ile rapor edilen yazılım veya donanım problemlerinin çözümünün sağlanması.
Üniversite dahilindeki makinaların yazılım güncelleme çalışmalarının yürütülmesi. 

 

Ağ ve Sistem Yönetimi Birimi

Network ağlarının tasarlanması, kurulması ve çalışmasından sorumludur.
Kablolu ve Kablosuz Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak,
Network ağının tasarlanması network bakımının ve onarımının yapılması, switchlerin bakımı ve bağlantıları,
IP adreslerinin organizasyonu ve kablolama hizmetleri bu grubun temel sorumluluk alanıdır.

Üniversitemiz birimleri arasında kurulu olan LAN (Yerel Ağ) içerisinde teknik ekipmanların (fiber,    switch, hub vb.) arıza onarımlarının ve bakımlarının yapılması,
Yeni yapılacak binalardaki fizibilite çalışmalarının planlanması, ağ projesinin hazırlanması,
Alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması. 

Sistem Yönetim Grubu Hizmetleri: 

Kampus bünyesinde bulunan, sunucu makinelerin üzerindeki servislerin, kurulması,doğru olarak çalıştırılması ve güvenliklerinin sağlanması.Bu servisler E-Posta (Elektronik Posta Hizmetleri), FTP/WEB sunucuları, DNS (alan adı sunucusu), DHCP sunucusu yönetimi bu grubun sorumluluk alanına giren görevlerdir.
İnternet hizmetinin sürekliliğinin sağlanması.

 

Web ve Yazılım Birimi

Web sayfalarının yönetim, tasarım ve yayınlanma politikalarının belirlenmesi.
Web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi.
Web Yönetiminin geliştirilmesi, yönetimi ve desteğinin verilmesi.
Web Portal serverlarının yönetimi, web sayfalarına erişimlerin düzenlenmesi.
Web Sayfalarının barındırılması için gerekli ftp ve veritabanı hesaplarının açılması.