Personel

 


Murat ŞEKER

Dr.Murat ŞEKER

Daire Başkanı

(262)605 12 91

sekergtu.edu.tr

     

Ahmet ÇAKICI

Şube Müdürü V.

(262)605 10 79

ahmetcgtu.edu.tr 

     

H.Kerem AYAN

Öğr.Gör.

(262)605 10 71

ayankgtu.edu.tr

     

 Said Osman KARCIOĞLU   Öğr.Gör.  (262)605 10 63  saidosman@gtu.edu.tr

     

Sefa YILDIRIMTEPE

Mühendis

(262)605 10 43

syildirimtepegtu.edu.tr

     

Hülya ÇİFÇİ

Mühendis

(262)605 10 67 

hkorkutgtu.edu.tr

     

Rahim KARABAĞ

Mühendis

(262)605 10 74

rkarabaggtu.edu.tr

     

Tuncay ERZURUM

Araş. Gör.

(262)605 10 70

 terzurumgtu.edu.tr


   

Evren ÇİFÇİ

Arş. Gör.

(262)605 10 67 

 

     

Ahmet KORKMAZ

Tekniker

(262)605 10 72

ahmetkorkmazgtu.edu.tr

     

Mevlüt ÇELİKYÜREK

Teknisyen

(262)605 10 72

mcelikyurekgtu.edu.tr

     

İbrahim ARSLAN

Bilgisayar İşletmeni

(262)605 10 66

ibrahim.arslangtu.edu.tr

     

Adem CEP

Memur

(262)605 10 73

acepgtu.edu.tr